Spring til indhold

Demens

Har du brug for rådgivning og vejledning om demens, finder du information herom på disse sider.

Hvis du får brug for råd og vejledning om demens, kan du kontakte følgende:

 

 

 

Læs mere om de tilbud, Odense Kommune har for borgere med demens:

 

Til pårørende

Kontakt pårørenderådgivningen i Odense Kommune

 


Målsætning for arbejdet med demensramte borgere

Den overordnede målsætning for arbejdet med demensramte borgere i Odense Kommune er længst muligt at bevare og fastholde borgerens personlige identitet og færdigheder, familiære netværk og praktiske livssituation. Dette skal bl.a. ske gennem en tidlig og relevant støtte til borgeren samt eventuelle pårørende. Dette og meget mere er sammenfattet i Odense Kommunes demensstrategi. Hvis du er interesseret i mere viden, kan du også læse baggrunden for demensstrategien her.

 

Samarbejde på demensområdet

Når et menneske og dets pårørende bliver berørt af demenssygdom, er det meget vigtigt, at de modtager den nødvendige og passende hjælp, rådgivning og vejledning. Mennesker med demens og deres pårørende får mange tilbud om udredning/undersøgelse, behandling, pleje, omsorg og aktivitetstilbud, og de kan derfor ofte være i kontakt med flere aktører, såsom egen læge, kommune og hospitalsafdelinger.

Det kan være vanskeligt at overskue denne mangfoldighed af tilbud, og der kan være en risiko for, at der i et forløb kan tabes noget i forhold til den samlede indsats, når f.eks. én aktørs opgave ophører, og en anden tager over. Der er i den forbindelse blevet udarbejdet en samarbejdsaftale på demensområdet i Region syddanmark, der netop har til hensigt at skabe en mere koordineret indsats til glæde for den pågældende borger og dennes familie. 

Læs: Samarbejdsaftale på demensområdet i Region Syddanmark

 

Få mere viden om udfordringerne ved at være demensramt 

Alzheimerforeningen

 

 Ældre- og Handicapforvaltningen