Spring til indhold

Aflastning til demensramte og pårørende

Borgere med demens og deres pårørende kan have behov for aflastning. I Odense Kommune findes forskellige aflastningsformer.

Aflastning via aktivitetstilbud

Ægtefællen til en demensramt kan aflastes ved, at den demensramte tilbydes et aktivitetstilbud i et dagcenter, hvortil der vil være mulighed for transport. Aflastningen kan tilbydes fra én til tre dage om ugen, kun i dagtimerne, og typisk til kl. ca. 15.00.
Læs mere om aktivitetstilbud

Aflastning i eget hjem

Ægtefællen til en demensramt  kan også aflastes i eget hjem, hvor plejepersonale fra de udkørende grupper (hjemmeplejen) kan være i hjemmet én gang om ugen eller én gang hver 14. dag. Tidsrum aftales i den konkrete situation. Når aflastning sker i eget hjem, skal ægtefællen foretage sig noget uden for hjemmet, f. eks. indkøb eller fritidsaktiviteter. Tilbuddet kan også gælde om aftenen.

Er der allerede hjælp i hjemmet, så kontakt den udkørende gruppe. 
Ellers kontakt Indgangen

 

Midlertidigt ophold

Aflastning kan også ske ved at den demensramte borger benytter et midlertidigt botilbud på Lysningen i Skt. Klemens. Her er der personalestøtte døgnet rundt, og man kan bo her fra få dage op til tre uger. Et midlertidigt ophold på Lysningen kræver en bevilling, hvorefter de konkrete datoer aftales med Lysningen.
Læs mere om Lysningen

Frivillige organisationer

Der er også mulighed for at kontakte flere forskellige frivillige organisationer, som tilbyder aflastende besøgsven-tjenester. I denne forbindelse tilbyder Ældre Sagen besøg af en ”demensgæst”, som er et tilbud udviklet i samarbejde med Odense Kommunes Ældre- og Handicapforvaltning.
Læs mere om frivillighed på demensområdet


Demensteamet tilbyder rådgivning og vejledning i forhold til at finde det passende tilbud for jer. Kontakt demensteamet

Ældre- og Handicapforvaltningen