Spring til indhold

Demensteam

Odense Kommunes demensteam består af seks demenskoordinatorer, der tilbyder koordinerende rådgivning og vejledning til demensramte og pårørende.

Når et menneske og dets pårørende berøres af demenssygdom, er der som regel et stort behov for rådgivning og vejledning. 

  • Teamet har særlig viden og erfaring inden for demensområdet og tilhørende jura. Teamets arbejdsopgaver består af en individuel rådgivning, støtte samt en koordinerende indsats over for demensramte familier.
  • Teamet yder supervision, rådgivning og faglig vejledning over for fagpersonale.
  • Teamet genererer, samler og videreformidler viden samt medvirker til en sammenhængende demensindsats. 

Demensteamet vil ofte være borgerens første kontakt til kommunen, og de tilbyder altid at støtte borgeren og de pårørende, når der opstår nye behov for råd, vejledning og koordinering.
 

Ansøgning om tilbud til mennesker med demens

Demensteamet udarbejder demensvurderinger i forbindelse med ansøgning om dagcentertilbud. Demensteamet bidrager desuden til faglige vurderinger, når der skal findes et passende aflastningstilbud eller en passende plejebolig. Du kan læse mere om aflastning til demensramte og pårørende her.

 

Ydelser til mennesker med demens og deres pårørende er løbende under udvikling, og demensteamets demenskoordinatorer deltager i og understøtter denne udvikling og implementering af nye og tidssvarende tilbud. Her tænkes både på undersøgelse/udredning, behandling, pleje og omsorg, aflastning og aktivering samt vejledning og rådgivning.

 

Kontakt vores demenskoordinatorer

Lene Andersen, teamleder for demensteamet, tlf.: 51 42 86 50.

Bettina Overgaard, tlf.: 21 71 39 90

Louise Lind Hardt, tlf.: 21 52 08 90

Hanne Olsen, tlf.: 23 65 74 34

Vibeke Strand Andersen, tlf.: 24 21 57 08

Tanja Maria Olstad Mortensen, tlf.: 23 84 09 65

Katja Jenny Hansen, tlf.: 20 10 82 69 

Sissel Madsen, tlf.: 24 82 43 68 

 

Læs også om demenskoordinator for udviklingshæmmede

Ældre- og Handicapforvaltningen