Spring til indhold

Demensteam

Odense Kommunes demensteam består af seks demenskoordinatorer, der tilbyder koordinerende rådgivning og vejledning til demensramte og pårørende.

Når et menneske og dets pårørende berøres af demenssygdom, er der som regel et stort behov for rådgivning og vejledning. 

  • Teamet har særlig viden og erfaring inden for demensområdet, og teamets arbejdsopgaver består af en individuel rådgivning, støtte samt en koordinerende indsats over for demensramte familier.
  • Teamet yder supervision, rådgivning og faglig vejledning over for fagpersonale.
  • Teamet genererer, samler og videreformidler viden samt medvirker til en sammenhængende demensindsats. 

Demensteamet har den nødvendige viden om det lovmæssige grundlag for undersøgelse, behandling og omsorg for mennesker med demens. De vil ofte være borgerens første kontakt til kommunen og tilbyder altid at følge borgeren og de pårørende, når der opstår nye behov for støtte, vejledning og koordinering. 
 

Ansøgning om tilbud til mennesker med demens

Demensteamet udarbejder demensvurderinger i forbindelse med ansøgning om dagcentertilbud eller plejebolig og deltager også i faglige vurderinger i forbindelse med tilbud om døgndækkende aflastningsophold.

Ydelser til mennesker med demens og deres pårørende er løbende under udvikling, og demensteamets demenskoordinatorer deltager i og understøtter denne udvikling og implementering af nye og tidssvarende tilbud. Her tænkes både på undersøgelse/udredning, behandling, pleje og omsorg, aflastning og aktivering samt vejledning og rådgivning.

 

Kontakt vores demenskoordinatorer

Område Nord   

Vencke Rhod, Tlf.: 61 34 56 35, mail: vrr@odense.dk   

Elsebeth Kjærgaard, Tlf.: 24 28 88 02, mail: ek@odense.dk    

Helle Andersen, Tlf.: 20 10 82 69, mail: ha@odense.dk

 

Område Syd

Kim Augustsen, Tlf.: 23 40 60 33, mail: khau@odense.dk  

Hanne Hovmand Olsen, Tlf.: 23 65 74 34, mail: hlw@odense.dk

Bettina Overgaard, Tlf.: 21 71 39 90, mail: betov@odense.dk

 

Opdateret 09-09-2019

Ældre- og Handicapforvaltningen