Spring til indhold

Job & sygdom

Du kan få sygedagpenge, hvis du er ude af stand til at arbejde pga. sygdom eller fordi, du er kommet til skade.

Hvis du er i arbejde, ledig eller selvstændig, men ikke kan arbejde på grund af sygdom og derfor bliver sygemeldt i længere tid, kan det være svært at komme tilbage til arbejdsmarkedet. 


Vi har derfor stor fokus på, at du bevarer din tilknytning til arbejdspladsen/arbejdsmarkedet.

Læs mere om dit sygedagpengeforløb

Er du arbejdsgiver til en sygemeldt medarbejder, så se mere her

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen