Spring til indhold

Vidensbank

Odense skal være en by, hvor det er let og naturligt at leve sundt sammen.
.

Odense Kommune har valgt at indrette sundhedsområdet på en sådan måde, at sundheden tænkes på tværs, og derved bliver en integreret del af de kommunale ydelser. På den måde bliver sundhedsområdet en naturlig del af kommunens samlede indsatser for dig, som borger.


Arbejdet med sundhed i kommunen sker med øje for KRAM-faktorerne, Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker samt Sundhedsaftalerne. Dette ud fra en holdning om at samarbejde med borgerne og alle dem, der har betydning for og indflydelse på borgernes hverdag og sundhed.


På denne hjemmeside kan du finde information om aktuelle sundhedstilbud og -projekter til dig, som borger i Odense kommune. Du har desuden mulighed for at orientere dig i de politiske strategiske rammer for sundhed i kommunen (sundhedspolitik m.m.). Brug venstremenuen til at klikke dig ind på det, du søger.

 Borgmesterforvaltningen