Vidensbank

Odense skal være en by, hvor det er let og naturligt at leve sundt sammen.

Hvad er sundhed i kommunen?

"Sundhed er mere end blot fravær af sygdom. At være sund handler om at have det så godt fysisk, socialt og mentalt, at den enkelte er i stand til at udfolde sine ønsker for det gode liv. Det handler både om at have et langt liv og flere gode leveår". (Borgmester Anker Boye i Sundhedspolitikken)

Arbejdet med sundhed i kommunen

Odense Kommune har valgt at indrette sundhedsområdet på en sådan måde, at sundheden tænkes på tværs, og derved bliver en integreret del af de kommunale ydelser. På den måde bliver sundhedsområdet en naturlig del af kommunens samlede indsatser for dig, som borger.

Arbejdet med sundhed i kommunen sker med øje for KRAM-faktorerne, Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker samt Sundhedsaftalerne. Dette ud fra en holdning om at gøre det sammen med borgerne og alle dem, der har betydning for og indflydelse på borgernes hverdag og sundhed

På denne hjemmeside kan du finde information om aktuelle sundhedstilbud og -projekter til dig, som borger i Odense kommune. Du har desuden mulighed for at orientere dig i de politiske strategiske rammer for sundhed i kommunen (sundhedspolitik m.m.). Brug venstremenuen til at klikke dig ind på det du søger.

 Opdateret 30-05-2017

Borgmesterforvaltningen