Spring til indhold

Viden om sundhed

Find informationer om Odenses sundhedspolitik, sundhedsaftale og få øvrig viden om sundhed i Odense.

Odense Kommune har valgt at indrette sundhedsområdet på en sådan måde, at sundheden tænkes på tværs, og derved bliver en integreret del af de kommunale ydelser. På den måde bliver sundhedsområdet en naturlig del af kommunens samlede indsatser for dig, som borger.

 

Arbejdet med sundhed i kommunen sker med øje for KRAM-faktorerne, Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker samt Sundhedsaftalerne. Dette ud fra en holdning om at samarbejde med borgerne og alle dem, der har betydning for og indflydelse på borgernes hverdag og sundhed.


På denne side kan du finde information om aktuelle sundhedstilbud og -projekter til dig, som borger i Odense kommune. Du har desuden mulighed for at orientere dig i de politiske strategiske rammer for sundhed i kommunen (sundhedspolitik m.m.). Brug venstremenuen til at klikke dig ind på det, du søger.

 

Sundhedspolitik

Sundhedsaftale 2019-2023

Sundhedsprofil

Sundhedsprofil for børn og unge

Sundhedsprofil for ældre

 

Ældre- og Handicapforvaltningen