Spring til indhold

Sundhedsprofil

I 2018 udkom rapporten 'SUND Odense', der præsenterer udvalgte områder for sundhed i Odense. Denne rapport bygger bl.a. på data fra den nationale 'Hvordan har du det?'-undersøgelse.

Sundhedsprofilen ”Hvordan har du det?” er en landsdækkende undersøgelse af danskernes sundhed og trivsel. Parterne bag undersøgelsen er KL, Danske Regioner, Statens Institut for Folkesundhed, Sundhedsstyrelsen og Sundheds- og Ældreministeriet. Baggrunden for undersøgelsen er et behov for at have sammenlignelige nationale oplysninger om folkesundheden på kommunalt niveau. Undersøgelsen bliver gennemført hvert fjerde år, og den seneste undersøgelse er fra 2017. 

 

3 % af odenseanere over 16 år deltog

Her modtog 7.500 repræsentativt udvalgte borgere i Odense over 16 år et spørgeskema med titlen “Hvordan har du det?”. Svarprocenten på stikprøven var 66%, da 4.963 borgere besvarede spørgeskemaet. Det svarer til ca. 3% af odenseanerne over 16 år.

 

Sundhedsprofilen kortlægger unik viden 

“Hvordan har du det?” er en såkaldt tværsnitsundersøgelse, det betyder, at en række forhold måles på samme tidspunkt. En tværsnitsundersøgelse giver dermed et øjebliksbillede og kan pege på sammenhænge, men det er ikke muligt at påvise, hvad der er årsag, og hvad der er virkning.

Oplysningerne i sundhedsprofilen er helt unikke, da viden om hvordan borgernes selvvurderede sundhed, sygelighed og vaner ikke kortlægges andre steder.

 

SUND Odense 

“SUND Odense” præsenterer på udvalgte områder nogle af de vigtigste resultater for Odense Kommune fra den nationale “Hvordan har du det?”- undersøgelse. Den viser udviklingen i odenseanernes helbred og trivsel, sundhedsadfærd og sygelighed så vidt muligt fra 2010 og frem til 2017. Ved udarbejdelsen af “Sund Odense” var opgørelser af resultater fra 2017 kun tilgængelig for den samlede population.

Viden fra “Hvordan har du det?”- undersøgelsen bruges blandt andet til prioritering mellem indsatsområder og planlægning af indsatser. De kan ikke bidrage til at forklare, hvad der har været årsag til observerede ændringer eller til at evaluere effekten af gennemførte kommunale indsatser.

 

Læs SUND Odense rapporten fra 2018 her

 

Ældre- og Handicapforvaltningen