Spring til indhold

Sundhedsprofil

Rapporten 'SUND Odense', der præsenterer udvalgte områder for sundhed i Odense Kommune, er udkommet i 2022. Den bygger bl.a. på data fra den nationale 'Hvordan har du det?-undersøgelse.

Sundhedsprofilen

Sundhedsprofilen ”Hvordan har du det?” er en landsdækkende undersøgelse af danskernes sundhed og trivsel. Parterne bag undersøgelsen er KL, Danske Regioner, Statens Institut for Folkesundhed, Sundhedsstyrelsen og Sundheds- og Ældreministeriet. Baggrunden for undersøgelsen er et behov for at have sammenlignelige nationale oplysninger om folkesundheden på kommunalt niveau. Undersøgelsen bliver gennemført hvert fjerde år, og den seneste undersøgelse er fra 2021.

 

3 % af odenseanere over 16 år deltog

7.500 repræsentativt udvalgte borgere i Odense over 16 år modtog et spørgeskema med titlen “Hvordan har du det?”. Svarprocenten på stikprøven var 60,8%, da 4.559 borgere besvarede spørgeskemaet. Det svarer til ca. 3% af odenseanerne over 16.

 

Sundhedsprofilen kortlægger unik viden

“Hvordan har du det?” er en såkaldt tværsnitsundersøgelse, det betyder, at en række forhold måles på samme tidspunkt. En tværsnitsundersøgelse giver dermed et øjebliksbillede og kan pege på sammenhænge, men det er ikke muligt at påvise, hvad der er årsag, og hvad der er virkning.

Oplysningerne i sundhedsprofilen er helt unikke, da viden om hvordan borgernes selvvurderede sundhed, sygelighed og vaner ikke kortlægges andre steder.

 

SUND Odense

“Sund Odense” viser udviklingen i odenseanernes helbred og trivsel, sundhedsadfærd og sygelighed så vidt muligt fra 2010 og frem til 2021. Ved udarbejdelsen af “Sund Odense” er opgørelser af resultater fra 2021 kun tilgængelig for den samlede population. Derfor kan man ikke se køns- eller aldersforskelle. Når der fra tidligere “Hvordan har du det?” – undersøgelser er set en tydelig fordeling mellem eksempelvis køn eller erhvervsmæssig stilling er disse præsenteret.

 

Data fra “Hvordan har du det?”- undersøgelsen kan fremadrettet bruges blandt andet til prioritering mellem indsatsområder og planlægning af indsatser. De kan ikke bidrage til at forklare, hvad der har været årsag til observerede ændringer eller til at evaluere effekten af gennemførte kommunale indsatser.

Læs SUND Odense rapporten fra 2021 her 


Ældre- og Handicapforvaltningen