Spring til indhold

Sundhedsaftalerne 2019-2023

Med grundlag i Sundhedslovens § 205 indgår Region Syddanmark hvert fjerde år en sundhedsaftale med de 22 syddanske kommuner og almen praksis i kommunen.

Sundhedsaftalen danner de formelle rammer om samarbejde i sundhedsvæsenet mellem region, kommuner og almen praksis. Formålet med sundhedsaftalen er at bidrage til sammenhæng og koordinering af de forløb, der går på tværs af sektorer. Det fælles mål er at sikre høj ensartet kvalitet og patienttilfredshed. Aftalen dækker et bredt og komplekst opgavefelt og omfatter borgere i alle aldre på både det somatiske og psykiatriske område.

Sundhedsaftalen for 2019-2023 rummer tre vigtige mål:

  • At nedbringe antallet af rygere i Syddanmark fra de 19 procent, der i dag ryger dagligt, til blot 13 procent i 2023. Hvis det lykkes, vil Syddanmark være den region, som har færrest daglige rygere.
  • At nedbringe antallet af børn og unge, som ikke trives. Man ønsker at gå fra 23 procent til 16 procent for kvinder og fra 11 procent til 8 procent for mænd. De seneste år er der sket en voldsom stigning i antallet af børn og unge, som ikke trives.
  • At 51 procent af borgere med psykisk sygdom, og 82 procent af borgere med fysisk sygdom har tilknytning til arbejdsmarkedet i 2023. Det er nyt, at borgeres tilknytning til arbejdsmarkedet er med i aftalen. Baggrunden er, at det kan være forbundet med store personlige og økonomiske omkostninger at stå uden arbejde.

Som noget nyt er sundhedsaftalens mål koblet til de nationale mål for sundhedsvæsnet og den syddanske sundhedsprofil. Den opdateres hvert fjerde år via en omfattende spørgeskemaundersøgelse. Det gør det muligt løbende at følge med i, om udviklingen går i den ønskede retning.

Se mere om Sundhedsaftale 2019-2023 på Region Syddanmarks hjemmeside 

 

 


Sundhedsforvaltningen