Spring til indhold

Kurser for pårørende til mennesker med demens

Er du pårørende til en person med demens, så kan du tilmelde dig vores kurser, hvor vi fokuserer på samværet med mennesker med demens.

Når et menneske får konstateret en demenssygdom, forandrer det ofte dagligdagen og livsbetingelser for både den, som har fået sygdommen, og de pårørende.

Er du pårørende til en person med demens i Odense Kommune, og ønsker du hjælp til at se mennesket frem for sygdommen og måske indgå i et netværk med andre pårørende? Så kan vi tilbyde kurser, hvor der bliver fokuseret på samværet med mennesker med demens.

 

Der tilbydes to kurser 

 • Kursus for ægtefæller/samlever til mennesker med demens
  Kurset løber over 6 gange á 2,5 timer. Kurset afholdes altid om torsdagen i tidsrummet 9:00-11:30 hos Demens I Centrum på Slotsgade 5, 5000 Odense C.
 • Kursus for børn og andre nære pårørende til mennesker med demens
  Kurset foregår online.

Kurserne afholdes, når der er nok tilmeldte. Der vil være ca. 16 personer på hvert hold. Der tilsigtes at blive afholdt tre kurser om året for ægtefæller og 4 kurser for andre nære pårørende om året.

 

Formål med kurserne

 • At pårørende får viden om demens, indsigt i og metoder til kommunikation med personer med demens.
 • At pårørende opnår forståelse for deres egen situation og muligheder.
 • At pårørende får mulighed for netværksdannelse efter kurset. 

 

Hvem kan deltage

Som hovedregel er det pårørende til hjemmeboende med en demensdiagnose. Det anbefales, at man før dette kursus har deltaget i ”Undervisning for pårørende til demente” - et tilbud a’ 2½ time x 2, som afholdes af Demensklinikken i Odense og Gerontopsykiatrien i Svendborg.

Indhold og form

På kurserne vil vi sætte fokus på blandt andet:

 • Viden om demenssygdom og symptomer.
 • Metoder og viden om kommunikation, der kan bidrage til positivt samvær med mennesker med demens.
 • Udfordringer i at være pårørende til mennesker med demens og de ændrede livsbetingelser, der følger med.

Kurserne vil veksle mellem undervisning i teorier og metoder, film samt dialog og erfaringsudveksling. Underviserne er demenskoordinatorer fra Demensteamet i Odense Kommune.

 

Underviser

Underviserne er demenskoordinatorer fra Demensteamet i Odense Kommune.

Ældre- og Handicapforvaltningen