Spring til indhold

Aktivitetstilbud til borgere med demens (Byhuset, Fristedet og Dyruphus)

I Odense kommune kan borgere med demens visiteres til aktivitetshusene Byhuset, Fristedet og Dyruphus.

I kommunens aktivitetshuse tilrettelægges aktiviteter ud fra borgernes egne færdigheder, ressourcer og interesser. Personale i aktivitetshusene har gennemgået kurser i demens og får sparring fra kommunens demensteam. 

 

I aktivitetshusene lægger vi stor vægt på samarbejdet med de pårørende. Gode oplevelser, daglig motion og medinddragelse i alle gøremål er grundstenene i hverdagen. 

 

Hvis du har behov for et dagtilbud i et af vores aktivitetshuse, kontakt da demensteamet for yderligere information og indstilling. Der opkræves egenbetaling for forplejning og transport til og fra dagtilbuddet.

 

 

Byhuset

Byhuset ligger på Bjergegade 15, Odense C. Det er et stort hus med seks mindre enheder. Hver enhed har plads til 8-9 brugere pr. dag, og der er to medarbejdere tilknyttet ad gangen. Derudover er der træningskøkkener, værksted, sanserum og træningsrum. 

 

Derudover er der mulighed for forskellige interessebestemte hold ugen igennem (udelivsaktiviteter, busture, kreative aktiviteter mm.). Disse hold er af 2-4 timers varighed. 

Der visiteres normalt til maksimalt tre dage om ugen, og der er både hel- og halvdagspladser.

Hvis der opstår et behov for et træning, kan man blive visiteret til et træningstilbud under Byhuset. Træningen foregår på mindre hold og varetages af træningsvante medarbejdere, der også har en efteruddannelse i demens. Byhusets personalegruppe er tværfagligt sammensat og består af bl.a. SOSU-personale, ergoterapeuter og pædagoger. 

 

Byhuset har åbent alle ugens hverdage. Hvis du er nysgerrig på, hvilke tilbud vi har, er det muligt at komme på besøg efter aftale med Assisterende rehabiliteringsleder Anne-Mette Mundt Andersen på tlf.: 51 42 25 86.

Ring mellem kl. 8-9 og aftal en tid for besøget.

 

Klik her, hvis du vil læse mere om Byhuset.

 

Fristedet

Fristedet er et mindre aktivitetshus med plads til 8 deltagere pr. dag. Det ligger på Rytterkasernen 7-9, 5000 Odense C. 
Der er åbent fra mandag til fredag kl. 11.00-15.00.

Kontakt

Rehabiliteringsleder

Martin Lyck Hansen

mkhan@odense.dk

Tlf.: 51 41 29 76


Assisterende rehabiliteringsleder
Anne-Mette Mundt Andersen
annea@odense.dk
Tlf. 51 42 25 86

 

 

Dyruphus (selvejende institution)

Dyruphus ligger på Fåborgvej 355, 5250 Odense SV, Tlf. 63 11 88 39 (mellem 08.00 - 15.00).
Der er åbent mandag til fredag kl. 09.00 - 15.00.

Læs mere om Dyruphus.

Ældre- og Handicapforvaltningen