Spring til indhold

Om Byhuset

Byhuset er et aktivitets- og træningstilbud for hjemmeboende borgere med en demenssygdom i Odense Kommune.

Derfor har vi Byhuset

Livet ændrer sig, når man får en demenssygdom. Ikke altid drastisk i første omgang, men det bliver anderledes, og både borgeren, der får sygdommen og den pårørende får nye roller i et ellers velkendt og trygt liv. Før eller siden opstår behovet for aflastning, inspiration og sparring. Derfor har vi Byhuset.

I Byhuset møder vi som professionelle borgeren som en ligeværdig partner. Vi har fokus på ressourcer frem for eventuelle belastninger. Vi lytter, opmuntrer, når livet føles tungt, tilrettelægger aktiviteter, der er overkommelige og støtter helt generelt borgeren i at forblive i ”eget liv”. Vi arbejder med sammenhold, åbenhed og forståelse - både for borgeren selv, men også for de pårørende.

 

Flere enheder blev samlet til ét fælles hus

Tidligere havde Odense Kommune seks selvstændige enheder for borgere med en demens-sygdom, hvoraf den ene var for borgere under 70 år. I april 2013 blev husene slået sammen til det fælles hus: Byhuset. Fristedet, der ligger på adressen Rytterkasernen 7 A, stuen, 5000 Odense C, blev også tilknyttet Byhuset.
I maj 2022 blev tilbuddet udvidet endnu engang, da vi fik mulighed for at benytte lokaler i den tidligere Sundhedsklinik i Villestofte der tilbyder heldagshold og træning.

 

Byhusets indretning

I Byhuset har de seks tidligere enheder fået hver deres lokale og hver deres faste plads i huset. Huset har et stort alrum til fester, spil og samvær. Herudover rummer Byhuset et værksted, 2 træningskøkkener, et motionsrum, et sanserum samt en stor dejlig tilhørende gårdhave. Et stykke fra Byhuset har vi også en kolonihave.

Byhusets kerneopgave

Sammen med borgerne skaber vi muligheden for et rigere liv. Fysisk, psykisk, socialt og kulturelt.

I Byhuset arbejder vi ud fra følgende værdier:

 • Respekt
 • Omsorg
 • Humor
 • Rummelighed
 • Empati
 • Anerkendelse

Vores fælles mål i forhold til borgerne er at:

 • Borgerne er i centrum og vokser
 • Borgerne oplever stjernestunder
 • Borgerne oplever selvbestemmelse Borgerne oplever understøttelse af eget liv

Vi lægger særligt vægt på:

 • At husets borgere er omdrejningspunktet for aktiviteterne i vores hus
 • At husets borgere opnår succeser og får gode oplevelser i samvær med ligesindede
 • At arbejde rehabiliterende med den enkeltes behov for øje
 • At motivere til deltagelse i aktiviteter og daglige gøremål med samtidig forståelse for, at alle ikke kan yde det samme
 • At skabe dialog og refleksion hos borgeren samt understøtte de sociale relationer
 • At styrke samarbejdet med demenskoordinatorerne og borgernes pårørende, som netop tages med på råd i mange situationer omkring borgeren, for at yde den bedste støtte

 

Aktiviteter i Byhuset

Huset har et aktivitetsudvalg, som står for idéer og planlægning af aktiviteter. Lige nu tilbyder Byhuset:

 • Heldagspladser af 5-6 timers varighed og halvdagspladser af 2-3 timers varighed
 • Træning i husets motionsrum, i andre træningslokaler og i Kulturbotanisk Have
 • Ture ud af huset på gåben eller med bus, fx til Byhusets kolonihave, som benyttes året rundt. I kolonihaven dyrkes både blomster og grønt
 • Højtidsbestemte aktiviteter, som høstmarked, sommerudflugt og julefrokost mm.
 • Gøremål, der hører til daglig livsførelse, fx borddækning, bagning, madlavning, syltning, marmeladekogning, opvask mm.
 • Aktiviteter på tværs af enhederne, det kan være yoga, havearbejde, værkstedsaktiviteter eller wellness

Interessebestemte hold

 • Madlavning, som implicerer alle processer lige fra planlægning af menu til indkøb, frem-stilling og opvask
 • Busture med Byhusets egen bus med plads til 5-7 personer. Her er der 6 hold om ugen, både et hold for damer, et hold for herrer og 4 mixede hold. På busturene tager gruppen på naturoplevelser, shopping tur, virksomhedsbesøg eller andet af interesse
 • Kulturhold med museumsbesøg og andre kulturelle oplevelser i fokus
 • Damehold med velvære, hygge, udflugter, velvære og andet
 • Nørklehold, hvor der hyggesnakkes ved kaffebordet imens der strikkes og hækles
 • Et mande- og dysthold, der sætter gang i spillelysten med diverse spil og spillekort
 • Sang og musikhold, hvor der altid skabes smil og sangglæde
 • Kolonihavehold, hvor der hygges og sættes skik på Byhusets kolonihave i Skytteløkken
 • Billard i Byhusets eget billardrum

Pladser til rådighed i Byhuset

Byhuset har sammen med Fristedet og Villestofte ca. 450 pladser ugentligt. De er fordelt på hel- og halvdagspladser mellem kl. 9.00 og 20.00.

Hvordan, der bevilges plads til Byhuset:

For at komme i betragtning til en plads i Byhuset, skal man være udredt for en demenssygdom. Hvis man ønsker at søge om en plads i Byhuset, skal der rettes henvendelse til demens-koordinatoren i demensteamet.

 

Frivillige som ressource

For tiden er 10 frivillige tilknyttet huset, hvoraf den ene har en hund med. Vi har oplevet stor interesse for at blive frivillig i Byhuset, noget vi sætter stor pris på. I Byhuset har vi udpeget en medarbejder til at være kontaktperson for de frivillige.

Medarbejdernes fagkompetencer. Alle medarbejder har en demensuddannelse, og nogle har en akademiuddannelse som over-bygning.
Enkelte er uddannede senioridrætskonsulenter og det øvrige personale har god trænings-erfaring. Ligeledes deltager medarbejderne i temadage, løbende uddannelser og arbejdsgrupper som giver merværdi for huset.

 

Samarbejdspartnere

 • De pårørende er en vigtig relation og ressource, som altid inddrages i samarbejdet om og med borgeren. Derfor holdes der 2 gange om året borger– og pårørendemøder
 • Kommunens demenskoordinatorer er vigtige sparringspartnere. Ligeså er borgere, pårø-rende samt kommunens rehabiliteringsmedarbejdere i hjemmeplejen
 • Demensfællesskabet Fyn
 • Det selvejende demenshus, Dyruphus, som Byhuset står for at koordinere bevillinger og supervision til. Huset har 6 pladser dagligt, som Odense Kommune har driftsaftale på. Den daglige ledelse varetages decentralt af centerlederen
 • SIKO: Samvirkende Idrætsklubber i Odense
 • Præsten fra Dalum Sogn
 • Odense Bibliotek

 

Spørgsmål og kontakt

Ønskes der en rundvisning i Byhuset, kan der bookes tid til dette, ved at kontakte assisterende rehabiliteringsleder Anne-Mette Andersen på tlf.: 51 42 25 86 eller på mail: annea@odense.dk.

Der er afsat tid til rundvisninger om mandagen i tidsrummet 09.00-12.00

Adresse
Byhuset, Bjergegade 15, 5000 Odense C.

 

Rehabiliteringsleder
Martin Lyck Hansen
mkhan@odense.dk
Tlf. 51 41 28 76

 

Assisterende Rehabiliteringsleder
Anne-Mette Mundt Andersen
annea@odense.dk
Tlf. 51 42 25 86

Ældre- og Handicapforvaltningen