Spring til indhold

Demenskoordinator for udviklingshæmmede

Demenskoordinatoren kan rådgive og vejlede personalet på pædagogiske bosteder og beskyttede værksteder i forhold til udviklingshæmmede med demens.

Hjælpen fra demenskoordinatoren kan bestå i:

  • Vejledning og sparring i konkrete problemstillinger
  • Afklare spørgsmål i forbindelse med demensudvikling
  • Bidrage til udfyldelse af udredningsskemaer
  • Skabe kontakt til andre aktører på området – f.eks. visitation til andet botilbud, egen læge eller rehabiliteringsrådgiver

Kontakt hjemmevejleder:

Mette Bendsen, tlf.: 51 21 08 28

Ældre- og Handicapforvaltningen