Spring til indhold

Demenskoordinator for udviklingshæmmede

Demenskoordinatoren kan rådgive og vejlede personalet på pædagogiske bosteder og beskyttede værksteder i forhold til udviklingshæmmede med demens.

Hjælpen fra demenskoordinatoren kan bestå i:

  • Vejledning og sparring i konkrete problemstillinger
  • Afklare spørgsmål i forbindelse med demensudvikling
  • Hjælp til udredning af den udviklingshæmmede, der viser tegn på demens
  • Skabe kontakt til andre aktører på området – f.eks. visitation til andet botilbud, egen læge eller rehabiliteringsrådgiver

Kontakt demenskoordinatorer:

 

Majken Gulløv Longhi

Tlf.: 61 34 34 63

Mail: majgl@odense.dk

  

Mette Bendsen

Tlf.: 51 21 08 28

Mail: metbe@odense.dk


Opdateret 02-04-2019

Ældre- og Handicapforvaltningen