Spring til indhold

Lysningen

Lysningen er Odense Kommunes døgnrehabiliteringstilbud til borgere, der af forskellige årsager har brug for et midlertidigt ophold.

Lysningen har til huse i lyse og imødekommende lokaler i Skt. Klemens og modtager borgere fra hele Odense Kommune. Der er 63 midlertidige døgnrehabiliteringspladser på Lysningen. 

Opholdets varighed vil blive vurderet og tilrettelagt individuelt. Vurderingen træffes på baggrund af et planlægningsmøde i starten af forløbet, hvor både borger, pårørende, personalet fra Lysningen og personale fra hjemmeplejen deltager.


Et ophold på Lysningen koster 149 kroner i døgnet. Prisen inkluderer kost, tøjvask og lån af sengelinned.

 

Formålet med et ophold på Lysningen er, at:

  • Afklare bolig- og plejebehov efter sygehusindlæggelse
  • Blive rehabiliteret til at komme hjem i egen bolig
  • At undgå sygehusindlæggelse
  • At blive genoptrænet for at få flere kræfter
  • At afslutte dit forløb her hos os og evt. få involveret de fagpersoner, som fremover vil samarbejde med dig omkring din videre rehabilitering.

 

Hvordan visiteres til et ophold på Lysningen?

Det er Ældre- og Handicapforvaltningens myndighedsafdeling, der visiterer til pladser på Lysningen. Visitation tager udgangspunkt i kompleksiteten af den situation, som den enkelte borger befinder sig i tillige med borgens netværk (pårørende, naboer m.m.). Visitationen beror således på en individuel vurdering. Kontakt din hjemmeplejegruppe for yderligere samtale om dette. 

Læs mere om Lysningens fire afdelinger 

Læs mere om opholdets forløb

 

Rehabiliteringsleder

Julie Skov Jespersen

E-mail: jujes@odense.dk

 

Assisterende rehabiliteringsleder

Anita Jensen

E-mail: anij@odense.dk

 

Assisterende rehabiliteringsleder 

Anne-Lise Balle

E-mail: akbal@odense.dk

 

Assisterende rehabiliteringsleder 

Christina Dragsholm 

E-mail: chrbd@odense.dk

 

Sundhedsforvaltningen