Spring til indhold

Opholdets forløb

På Lysningen arbejder vi rehabiliterende med udgangspunkt i dine ønsker og behov. Længden af opholdet samt indsatserne vil variere fra person til person.

Planlægning af forløb

I starten af dit ophold vil der blive afholdt et planlægningsmøde, hvor borger, pårørende, personale fra Lysningen og hjemmeplejen deltager. I enkelte tilfælde kan demenskoordinator, hjemmesygeplejerske, egen læge, socialrådgiver, egen læge m.fl. deltage i planlægningsmødet.

På planlægningsmødet tages der udgangspunkt i dine oplevelser og din vurdering af din situation. Det suppleres med dine pårørendes og de fagprofessionelles vurderinger. Planlægningsmødet munder ud i en plan med både kortsigtede mål (hvad vil du gerne opnå under forløbet på Lysningen?) og langsigtede mål (hvad vil du gerne opnå efter forløbet på Lysningen? Skal der eksempelvis tages stilling til boligskifte?).

 

Der vil blive taget stilling til, hvor længe vi vurderer, at dit ophold på Lysningen skal vare. Det kan være fra dage til uger.


Hverdagen på Lysningen

En stor del af borgernes rehabilitering tager udgangspunkt i de udfordringer, den enkelte borger har. Det kan eksempelvis være noget, der forhindrer borgeren i at være i eget hjem. Det kan være træning i at komme ind og ud af sengen, gå fra seng til toilet, vaske sig, hjælpe med at rydde af bordet, gå en lille tur eller lignende. Sådanne helt almindelige dagligdagsaktiviteter er meget vigtige for, at den enkelte borger kan nå sine mål og genvinde sit funktionsniveau.
 

Der er tilknyttet terapeuter på Lysningen. Borgerne tilbydes træning ud fra medsendte genoptræningsplaner/individuelle behov. 

Borgere, der ikke har genoptræningsplan, vil blive vurderet af en af vores egne terapeuter. Terapeuten vil derefter vejlede borger og plejepersonalet i forhold til den enkeltes træning i dagligdagsaktiviteter (se ovenstående).

Fokus på den enkelte

Vi vurderer, at det er vigtigt, at den enkelte borger og hans/hendes pårørende tager aktivt del i egen rehabilitering. Når den enkelte borger er bevidst om mål og ønsker for fremtiden, kan vi i samarbejde finde holdbare løsninger. Det er uafhængigt, af om borgeren ønsker at komme hjem i eget hjem eller skifte boligform. Derfor stiller vi spørgsmål som: 'Hvad er det du gerne vil?' og 'Hvordan kan vi understøtte det liv, du gerne vil leve?' 


Sundhedsforvaltningen