Spring til indhold

Personalesammensætning på Lysningen

Personalet på Lysningen er tværfagligt sammensat.Faggrupperne på Lysningen er:

  • Sygeplejersker
  • Social- og sundhedsassistenter
  • Ergoterapeuter
  • Fysioterapeuter
  • Farmakonomer

Mød nogen af os her

 

Samarbejdspartnere, som har fast tilknytning til Lysningen

Lysningen har samarbejde med diætist, som har fokus på småtspisende ældre. Samt et samarbejde med farmaceuter, som har fokus på borgersikkerhed i medicineringen. Derudover samarbejder Lysningen også med socialrådgivere, som har fokus på økonomi og boligforhold.

Frivillige samarbejdspartnere

Lysningen samarbejder med vågetjenesten fra Røde Kors. De tilbyder vågekoner, som kan våge over døende, som ikke har familie eller andet netværk. Dette tilbud kan også bruges, hvis pårørende ikke har mulighed for at være til stede. Vågekoner erstatter ikke personalet og deres pleje af den døende. Vågekoner kan være til stede for at give nærvær og tryghed. Læs mere om vågetjenesten her.

Lysningen samarbejder med Ældre Sagen, som har mulighed for at ledsage borgere. Her kan det f.eks. være, at man har brug for at komme til konsultation hos egen læge. Tag en snak med Lysningens personale, hvis I ønsker at rekvirere ledsagelse til egen læge.

Sundhedsforvaltningen