Spring til indhold

Samarbejde med de praktiserende læger

Her kan du læse om vores samarbejde med de praktiserende læger.

Hvis du har en patient, der har brug for akutsygeplejer i eget hjem, kan vi være behjælpelige.

 

Hvad er Akutteam Odense?

Akutteam Odense er en selvstændig enhed under Odense Kommunes Ældre– og Handicapforvaltning, der yder akutsygepleje til patienter i kommunen.
Formålet er at forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser og genindlæggelser samt hjemtage patienter fra sygehuset til færdigbehandling i eget hjem. Teamet består af sygeplejersker med særlige kompetencer inden for akutsygepleje. De kan tilkaldes døgnet rundt.

 

Hvordan kan du bruge Akutteam Odense?

Akutteam Odense tilbyder et unikt samarbejde med de praktiserende læger og sygehuset. Ved at henvise til Akutteamet kan du bidrage til at skabe bedre og mere trygge patientforløb samt et sammenhængende sundhedsvæsen.

 

Forløbsbeskrivelse

Step 1:

Praktiserende læge tilser patienten og vurderer, om patienten er i målgruppen for Akutteamet.

Step 2:

Praktiserende læge kontakter Akutteamet per telefon og ordinerer undersøgelse og/eller behandling.

Step 3:

Praktiserende læge sender elektronisk korrespondance med ordineret undersøgelse og behandling.

Step 4:

Akutsygeplejersken iværksætter ordineret undersøgelse/behandling og melder tilbage til den praktiserende læge.

Step 5:

Akutsygeplejersken observerer og evaluerer behandlingen i tæt samarbejde med den praktiserende læge.

 

Målgruppe

Patienter over 18 år med akutte og komplekse behandlingsforløb, der kræver specialiseret akutsygepleje. Der er særligt fokus på den ældre medicinske patient, som er i risiko for at blive indlagt eller genindlagt.

 

Akutteamets udstyr

  • Måleudstyr til alle vitale parametre Lifepack 15
  • Blodsukker & ketonmåling
  • CRP & Hgb
  • Blærescanner
  • Urinstixmaskine
  • Forstøver apparat
  • INR
  • iStat (væsketal)

Ældre- og Handicapforvaltningen