Spring til indhold

Samarbejdet med OUH

Her kan du læse om vores samarbejde med OUH.

Hvad er Akutteam Odense?

Akutteam Odense er en selvstændig enhed under Odense Kommunes Ældre– og Handicapforvaltning, der yder akutsygepleje til patienter i kommunen.
Formålet er at forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser og genindlæggelser samt hjemtage patienter fra sygehuset til færdigbehandling i eget hjem.
Teamet består af sygeplejersker med særlige kompetencer inden for akutsygepleje. Akutteamet kan tilkaldes døgnet rundt.


Hvordan kan OUH bruge Akutteam Odense?

Akutteam Odense tilbyder et unikt samarbejde med de praktiserende læger og sygehuset. Ved at henvise til Akutteamet kan du bidrage til at skabe bedre og mere trygge patientforløb samt et sammenhængende sundhedsvæsen.


Forløbsbeskrivelse:

Step 1:

Læge på OUH tilser patienten og vurderer, at patienten er i målgruppen for Akutteamet. Vær OBS på SAM:BO-aftalen.


Step 2:

OUH kontakter Akutteamet per telefon. Vær OBS på forskellige telefonnumre for borgere i Syd og Nord.


Step 3:

Akutsygeplejersken besøger patient og tager kontakt til en sygeplejerske på afdelingen og aftaler udskrivelse.


Step 4:

Akutsygeplejersken iværksætter ordineret behandling i eget hjem eller på Lysningen.


Step 5:

Akutsygeplejersken observerer og evalurer behandlingen i tæt samarbejde med ansvarlig læge, hvori daglig kontakt i perioden vil blive prioriteret.

 

Målgruppe

Patienter over 18 år med akutte og komplekse behandlingsforløb, der kræver specialiseret akutsygepleje. Der er særligt fokus på den ældre medicinske patient, som er i risiko for at blive indlagt eller genindlagt.


Akutteamets udstyr

  • Måleudstyr til alle vitale parametre Lifepack 15
  • Blodsukker & ketonmåling
  • CRP & Hgb
  • Blærescanner
  • Urinstixmaskine
  • Forstøver apparat
  • INR
  • iStat (væsketal)

Ældre- og Handicapforvaltningen