Spring til indhold

Inkontinens

Hvis du er generet af ufrivillig vandladning, er der meget at gøre. Læs her hvad du selv kan gøre, og hvad Odense Kommune kan tilbyde.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Inkontinens kan vise sig på forskellige måder. Det kan være, du drypper ved fysisk aktivitet f.eks. ved løb, gang, løft, host. Det kan være, du pludselig får kraftig trang til at skulle tisse, og ikke altid når på toilettet i tide. Det kan være, at du er oppe og tisse flere gange om natten, ofte får blærebetændelse, eller hvis du har svært ved at holde på afføring og luft. Det er et meget udbredt problem, og derfor er der naturligvis hjælp af hente. 

 

Råd og vejledning 

De kontinensansvarlige sygeplejersker kan give dig råd og vejledning vedr. inkontinens og stomi, da de har en særlig viden om disse problemstillinger. De kan derfor give dig råd og vejledning i, hvad du evt. kan gøre selv i forhold til f.eks. vaner omkring toiletbesøg og væskeindtag, eller indtagelse af medicin. De kan også fortælle dig, hvad der er særligt vigtigt, at du informerer din læge om.

 

Kontinens-fysioterapeuterne kan give dig råd og vejledning vedrørende inkontinens og i samråd med dig vurdere, om et forløb med bækkenbundstræning vil kunne forbedre din evne til at holde tæt.

 

Udredning og bevilling

De kontinensansvarlige sygeplejersker udreder dit problem i samarbejde med dig og din læge. Mange tror, et hjælpemiddel er den eneste løsning, men ofte kan bækkenbundstræning, medicin, operation eller blot råd og vejledning være løsningen – eller en del af den.

For at finde den rette løsning for dig, er det vigtigt, at vi får talt sammen, om de problemer og vaner du har, samt at du bliver undersøgt af en læge. Hvis et hjælpemiddel er det, der skal til i dit tilfælde, kræver gældende lovgivning, at dit problem er varigt (kan ikke behandles og forventes ikke at blive bedre), og at det har væsentlig indflydelse på din hverdag.

 

Derfor er det oftest nødvendigt, at du både taler med en sygeplejerske som er ansvarlig for kontinens samt bliver undersøgt af lægen, inden et hjælpemiddel kan bevilges. Under udredningen skal du selv fremskaffe evt. hjælpemidler, og vi kan give dig vejledning i, hvordan dette kan gøres. Varigheden af udredningsperioden kan være meget forskellig fra person til person.

Du kan ringe til de kontinens- og stomiansvarlige sygeplejersker i vores telefontid for at få råd og vejledning.
Vi kan tilbyde tid i vores kontinens- og stomiklinik, hvor sygeplejerskerne kan hjælpe og vejlede dig i forhold til produkter, udredning og dine problemstillinger.

 

Ældre- og Handicapforvaltningen