Spring til indhold

Kropsbårne hjælpemidler til voksne

Har du på grund af en varigt nedsat funktionsevne brug for hjælp i form af personlige kropsbårne hjælpemidler?

Kropsbårne hjælpemidler er bl.a.:

  • Ortopædiske sko (OBS: Der er egenbetaling i forbindelse med bevilling af fodtøj)
  • Brystproteser
  • Parykker
  • Injektions- og testmaterialer til diabetes
  • Skinner og bandager
  • Kompressionsstrømper/støttestrømper
  • (herunder ligger også bleer/katetre og stomiprodukter)

Frit valg på leverandør

Odense kommune har indgået leverandøraftaler på kropsbårne hjælpemidler. Hvis du ønsker at benytte en anden leverandør end den, kommunen har valgt, kan du, når hjælpemidlet er bevilget, vælge selv at indkøbe hjælpemidlet og få udgifterne refunderet, dog højest svarende til den pris, kommunen kunne have fået hjælpemidlet til hos sin leverandør.

Hvem kan ansøge?

Personer med varigt nedsat funktionsevne kan ansøge om kropsbårne hjælpemidler, hvis de kropsbårne hjælpemidler i væsentlig grad vil afhjælpe de varige følger af en nedsat funktionsevne, i væsentlig grad vil lette den daglige tilværelse i hjemmet eller er nødvendigt for at kunne udøve et erhverv.

Hvordan søger du?

Du skal ansøge digitalt via nedenstående grønne boks. Din ansøgning vil blive behandlet af Odense Kommune.

Hvis du ikke har mulighed for at benytte den digitale løsning, kan du ringe til sagsbehandlerne, som vil hjælpe dig, på tlf. 66 13 13 72

 

Drejer det sig om et barn eller en ung under 18 år - læs mere her

Ældre- og Handicapforvaltningen