Spring til indhold

Ledsagerordningen

Odense Kommune tilbyder ledsagelse til personer med betydelige og varige handicaps af fysisk og psykisk karakter.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt
Kontaktinformation

Ledsagerordningen

Rømersvej 1A
5200 Odense V
63 75 04 61

Husk altid at bruge Digital Post til personfølsomme oplysninger.

Digital Post

Ledsageordning

Målgruppen for ledsageordningen kan f.eks. være kørestolsbrugere, stærkt bevægelseshandicappede, blinde og svagsynede og psykisk handicappede (dog ikke sindslidende).  For at få bevilget ledsagelse skal man selvstændigt kunne give udtryk for sit behov for ledsagelse.


Bestilling af ledsagelse

Hvis du allerede er visiteret til at benytte ledsagerordningen og gerne vil bestille ledsagelse, så ring eller send os en mail.


Hvad må en ledsager?

En ledsager må ledsage til og yde hjælp i forbindelse med en aktivitet. Aktiviteterne skal således foregå udenfor hjemmet. Det kan være ledsagelse til indkøbsture, gåture, tandlæge, fritidsaktiviteter, cafeture, biograf m.m.

Ledsageren kan give hjælp til at komme i overtøjet, til lettere indkøb (ledsageren må max. bære 10 kg), støtte til forflytninger f.eks fra kørestol til bil og støtte til toiletbesøg. Altså opgaver, som kan løses af én person uden brug af hjælpemidler, og som er sikkerhedsmæssigt forsvarlige. (Listen er ikke udtømmende)

Det er vigtigt, at der er fokus på, at ledsagerne har et sundt og sikkert arbejdsmiljø og skal sikres et røgfrit miljø i arbejdstiden. Hvis en borger ønsker at ryge i forbindelse med ledsagelse, skal der laves aftaler om rygepauser, således at ledsageren kan undgå passiv rygning.

En ledsager må ikke foretage enkeltpersonløft, udføre husligt arbejde i hjemmet eller udføre plejeopgaver. En ledsager må ikke fungere som besøgsven og må derfor som hovedregel ikke opholde sig i brugerens lejlighed. (Listen er ikke udtømmende)

Økonomi

Brugerne af ledsagerordningen afholder alle udgifter, f.eks. transport, entréudgifter og andet der er forbundet med ledsagelsen. Der kan ansøges om et mindre tilskud. Ansøg om dækning af ledsagerelaterrede udgifter her.


Personale

Alle ledsagere er deltidsansatte. Den person, der er berettiget til ledsagelse kan enten benytte en fra kommunens ledsagerkorps, eller kan selv udpege en person til at udføre opgaven. Kommunen skal godkende og ansætte den udpegede person, såfremt der ikke er vægtige grunde til at ikke at godkende personen. Der kan ikke ske ansættelse af nærtstående pårørende. Der indhentes straffeattest i forbindelse med ansættelse som ledsager.Ældre- og Handicapforvaltningen