Spring til indhold

Ledsageordningen 12-18-årige

Fysisk og psykisk handicappede i aldersgruppen 12-18 år med betydelige og varige handicaps kan få ledsagelse af Odense Kommune

Selvbetjening

Du kan ansøge om ledsagelse hvis du f.eks. er kørestolsbruger, stærkt bevægelseshandicappet, blind/svagsynet og/eller psykisk handicappet. Ordningen omfatter ikke personer med nedsat funktionsevne på grund af sindslidelse.

For at få bevilget ledsagelse skal man selvstændigt kunne efterspørge individuel ledsagelse uden socialpædagogisk indhold.

Der kan bevilges 15 timer pr. måned.

Lovgivning

Ledsagelse bevilges efter lov om social service § 45 (12-17-årige)

Læs en mere om ledsagelse her.

Ældre- og Handicapforvaltningen