Spring til indhold

Specialundervisning for voksne - CSV

Center for Specialundervisning for Voksne (CSV) tilbyder undervisning til voksne med et fysisk og/eller psykisk handicap.

Undervisning tilbydes efter to lovgivninger:

  • Lov om specialundervisning for voksne, VSU
  • Lov om ungdomsuddannelse til unge med særlige behov, STU.

Hertil kommer:

  • Forberedende voksenundervisning, FVU
  • Ordblindeundervisning
  • Kompetenceudredning. Vi anvender bl.a. PAS (pædagogisk afdækningssystem)

Læs mere på: www.odense.dk/csv


Ældre- og Handicapforvaltningen