Spring til indhold

Magtanvendelse

I ganske særlige undtagelsessituationer er det muligt at anvende magt overfor bl.a. mennesker med et handicap, hvis vedkommende ikke kan varetage egne interesser.

Magtanvendelse er eksempelvis, hvis en medarbejder gennemfører en handling, som borgeren via kropssprog eller verbalt giver udtryk for, at vedkommende ikke ønsker, eller hvis man som medarbejder bruger fysiske kræfter på at forhindre borgeren i at gennemføre skade på sig selv eller andre.


 

Skema til indberetning af magtanvendelse på voksenområdet

Ældre- og Handicapforvaltningen