Spring til indhold

Erhvervet hjerneskade

Odense Kommune har varierede tilbud til borgere, som akut har pådraget sig en hjerneskade, eksempelvis en blodprop eller hjerneblødning.

Kontaktinformation

Kontaktinformation

INDGANGEN

Dalumvej 95 B
5250 Odense SV
63 75 25 75

Husk altid at bruge Digital Post til personfølsomme oplysninger.

Digital Post

Hjerneskade

Åbningstider

OBS: Indgangen er lukket for fysiske besøg som konsekvens af Coronavirus. Telefonerne er stadig åbne. 

Har du eller en af dine nærmeste fået en hjerneskade, og har I brug for hjælp og vejledning, kan du kontakte Indgangen. Her vil du blive mødt af en medarbejder, som sammen med dig foretager en vurdering af, hvilken hjælp du har behov for. 

Hvilken hjælp kan du få?

Odense Kommune tilbyder følgende:


Specialiserede rehabiliteringstilbud

Støtte i eget hjem (Neuropædagogisk team)

Pleje i eget hjem (Specialiserede udkørende grupper)

Aktivitets- og samværstilbud

Botilbud

Plejecentre

Hjerneskaderådgivningen

Hjerneskadecentret

 

Ældre- og Handicapforvaltningen