Spring til indhold

Erhvervet hjerneskade

Odense Kommune har varierede tilbud til borgere, som akut har pådraget sig en hjerneskade, eksempelvis en blodprop eller hjerneblødning.

Har du eller en af dine nærmeste fået en hjerneskade, og har I brug for hjælp og vejledning, kan du kontakte Indgangen. Her vil du blive mødt af en medarbejder, som sammen med dig foretager en vurdering af, hvilken hjælp du har behov for. 

Hvilken hjælp kan du få?

Odense Kommune tilbyder følgende:


Specialiserede rehabiliteringstilbud

Aktivitets- og samværstilbud

Botilbud

Specialplejecentre

Støtte i eget hjem

Pleje i eget hjem

Kommunikationsvanskeligheder

 

Til pårørende

Kontakt pårørenderådgivningen i Odense Kommune

Ældre- og Handicapforvaltningen