Spring til indhold

Erhvervet hjerneskade

Odense Kommune har varierede tilbud til borgere, som akut har pådraget sig en hjerneskade, eksempelvis en blodprop eller hjerneblødning.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt
Kontaktinformation

Husk altid at bruge Digital Post til personfølsomme oplysninger.

Digital Post

Hjerneskade

Har du eller en af dine nærmeste fået en hjerneskade, og har I brug for hjælp og vejledning, kan du kontakte Indgangen. Her vil du blive mødt af en medarbejder, som sammen med dig foretager en vurdering af, hvilken hjælp du har behov for. 

Hvilken hjælp kan du få?

Odense Kommune tilbyder følgende:


Specialiserede rehabiliteringstilbud

Støtte i eget hjem (Neuropædagogisk team)

Pleje i eget hjem (Specialiserede udkørende grupper)

Aktivitets- og samværstilbud

Botilbud

Plejecentre

Hjerneskaderådgivningen

Hjerneskadecentret

 

Ældre- og Handicapforvaltningen