Spring til indhold

Rehabiliteringsrådgivere

Rehabiliteringsrådgivernes (sagsbehandlernes) overordnede opgave er at yde rådgivning og vejledning. I samarbejde med brugeren og/eller pårørende visiteres til relevante tilbud inden for områderne bolig, beskæftigelse og fritid.

Hos rehabiliteringsrådgiverne kan der søges om:
  • Personlig hjælperordning til svært fysisk handicappede
  • Kontaktperson til døvblinde
  • Lejlighed i bofællesskaber og støttecentre
  • Hjemmevejlederstøtte i eget hjem, herunder neuropædagogisk støtte
  • Optagelse i kommunale og private beskæftigelsestilbud

Rehabiliteringsrådgivere

Karen Sommerlund Kristensen, Tlf.: 30 52 71 84
Dorthe Dichmann-Hansen, Tlf.: 65 51 36 12 
Anne Jepsen Møller, Tlf.: 65 51 39 92
Ida Weyhe Funder, Tlf.: 29 39 96 02
Jane Kjølhede Steenholdt, Tlf.: 61 55 25 55
Carina Steenbjerg Rasmussen, Tlf.: 23 84 82 26
Jeanette Hadberg Andersen, Tlf.: 21 28 41 84 

 
 

 

Skriftlig henvendelse via Digital post

Posten læses hver dag og videresendes til den medarbejder, der skal svare på din henvendelse.

 

Ældre- og Handicapforvaltningen