Spring til indhold

Rehabiliteringsrådgivere

Rehabiliteringsrådgivernes (sagsbehandlernes) overordnede opgave er at yde rådgivning og vejledning. I samarbejde med brugeren og/eller pårørende visiteres til relevante tilbud inden for områderne bolig, beskæftigelse og fritid.

Hos rehabiliteringsrådgiverne kan der søges om:
  • Personlig hjælperordning til svært fysisk handicappede
  • Kontaktperson til døvblinde
  • Lejlighed i bofællesskaber og støttecentre
  • Hjemmevejlederstøtte i eget hjem, herunder neuropædagogisk støtte
  • Optagelse i kommunale og private beskæftigelsestilbud

Indgangen

Tlf.: 63 75 25 75

 

Skriftlig henvendelse via Digital post

Posten læses hver dag og videresendes til den medarbejder, der skal svare på din henvendelse.

 

 

Ældre- og Handicapforvaltningen