Spring til indhold

Rehabiliteringsrådgivere

Rehabiliteringsrådgivernes (sagsbehandlernes) overordnede opgave er at yde rådgivning og vejledning. I samarbejde med brugeren og/eller pårørende visiteres til relevante tilbud inden for områderne bolig, beskæftigelse og fritid.

Hos rehabiliteringsrådgiverne kan der søges om:
  • Personlig hjælperordning til svært fysisk handicappede
  • Kontaktperson til døvblinde
  • Lejlighed i bofællesskaber og støttecentre
  • Hjemmevejlederstøtte i eget hjem, herunder neuropædagogisk støtte
  • Optagelse i kommunale og private beskæftigelsestilbud

Rehabiliteringsrådgivere

Lisbeth Kroer, Tlf.: 65 51 39 85
Tina Frøtorp Næshave, Tlf.: 61 15 32 64
Anne Jepsen Møller, Tlf.: 65 51 39 92
Anne Sofie Skov, Tlf.: 65 51 63 47
Tina Rosa Maria Lykke, Tlf.: 65 51 35 14
Dorthe Dichmann-Hansen, Tlf.:  65 51 36 12
Hanne-Lykke Baden, Tlf.: 65 51 39 90

 

Faglig konsulent

Anne Heibøll Nielsen, Tlf. 23996642

 

Skriftlig henvendelse via Digital post

Posten læses hver dag og videresendes til den medarbejder, der skal svare på din henvendelse.

 

Ældre- og Handicapforvaltningen