Spring til indhold

Kørselsordninger

Her kan du ansøge om visiteret kørsel/befordring, hvis du har brug for hjælp til kørsel til bl.a. skole, læge og familiebesøg.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Mobil i Odense

Mobil i Odense er et samlet navn for Odense Kommunes mobilitetstiltag, der tager sig af den visiterede sociale kørsel.
 
Al visiteret kørsel er samlet ét sted for, at alle bliver visiteret efter de samme principper. Målet er at skabe smartere løsninger, der tager udgangspunkt i den enkeltes livssituation og behov. 

By- og Kulturforvaltningen