Spring til indhold

Kørselsordninger

Her kan du ansøge om visiteret kørsel/befordring, hvis du har brug for hjælp til kørsel til bl.a. skole, læge og familiebesøg.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Mobil i Odense

Mobil i Odense er et samlet navn for Odense Kommunes mobilitetstiltag, der tager sig af den visiterede sociale kørsel.
 
Al visiteret kørsel er samlet ét sted for, at alle bliver visiteret efter de samme principper. Målet er at skabe smartere løsninger, der tager udgangspunkt i den enkeltes livssituation og behov. 

 

Kørsel til Covid-19 vaccination

Du kan søge om hjælp til at blive kørt til dit 4. Covid-19 vaccinestik, hvis du opfylder følgende kriterier:

  • Du har ikke mulighed for at køre selv eller tage offentlig transport. Venner eller pårørende kan heller ikke køre dig
  • Du har et varigt, nedsat funktionsniveau
  • Du er 65 år eller derover

Der bevilges kun særlig kørsel til vaccinationscentrene på Athenevænget og Risingsvej i Odense.

Opfylder du ovenstående kriterier, kan du ringe til Mobil i Odense på telefon 63758100 – tryk 1.

Har du en bevilling til kørsel til egen læge, kan denne benyttes til vaccination hos egen læge.

By- og Kulturforvaltningen