Spring til indhold

Kørselsordninger

Her kan du ansøge om visiteret kørsel/befordring, hvis du har brug for hjælp til kørsel til bl.a. skole, læge og familiebesøg.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt
Kontaktinformation

Mobil i Odense

Nørregade 36
5000 Odense C
63 75 81 00

Husk altid at bruge Digital Post til personfølsomme oplysninger.

Digital Post

Mobil i Odense

Åbningstider for telefonisk henvendelse

Man - Tir 9.00 - 11.00
Ons Lukket
Tor - Fre 9.00 - 11.00

COVID-19: COVID-19: Vi følger myndighedernes anbefalinger vedr. kørsel. Der er krav om, at alle skal bruge mundbind eller visir under alt visiteret kørsel. Chaufførerne kan udlevere mundbind til brug under kørsel. Du skal spritte hænder af inden kørsel. Biler og busser bliver rengjort iht. foreskrifterne.

Sundhedsstyrelsen oplyser, at der kan være følgende undtagelser for brug af mundbind:

  • Børn op til 12 år behøver ikke bære mundbind.
  • Personer med vejrtrækningsbesvær, nedsat bevidsthedsniveau, eller personer med fysiske eller mentale svækkelser, som gør, at de ikke selv kan fjerne mundbindet, skal ikke bære mundbind.
  • Mundbind skal fjernes, hvis bæreren får svære gener og ubehag, som f.eks. vejrtrækningsbesvær, kvælningsfornemmelser m.v.
  • Mundbind kan fjernes, hvis man har brug for at spise eller drikke, indtage medicin, ved samtale med personer der mundaflæser osv.
  • Mundbind kan fjernes, hvis politiet skal foretage identifikation.

Det er ikke chaufførerne, som skal vurdere, om man kan benytte mundbind. Det er forældre og fagpersoner på institutioner/skoler, som vurderer, om en person forsvarligt kan benytte mundbind. Alle, der kan, skal bruge mundbind.

 

Hvis du har glemt at spritte hænder, kan du spørge efter håndsprit ved chaufføren

 

Mobil i Odense

Mobil i Odense er et samlet navn for Odense Kommunes mobilitetstiltag der tager sig af den visiterede sociale kørsel. 


Men det dækker også over mobilitetsplanen, der rummer  en række kampagner og tiltag, der har fokus på fodgængere, cyklister, bruger af kollektiv transport - og hvordan bilen kan bruges på en smartere måde.

Formålet med at kørslen er samlet et sted er, at alle bliver visiteret efter de samme principper, som er besluttet i Odense Kommunes nye visiteringsgrundlag. Målet er at skabe smartere løsninger, der tager udgangspunkt i den enkeltes livssituation og behov.

 

Kørsel efter nedlukning

Kørslen er genoptaget. Her kan du læse, hvordan kørslen foregår efter nedlukningen på grund af corona.

 

By- og Kulturforvaltningen