Spring til indhold

Kørselsordninger

Her kan du ansøge om visiteret kørsel/befordring, hvis du har brug for hjælp til kørsel til bl.a. skole, læge og familiebesøg.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

COVID-19:

Vi følger myndighedernes anbefalinger vedr. kørsel. Der er krav om, at alle over 12 år som udgangspunkt skal bruge mundbind eller visir under al visiteret kørsel. Chaufførerne kan udlevere mundbind til brug under kørsel. Du skal spritte hænder af inden kørsel. Biler og busser bliver rengjort iht. forskrifterne.

 

Det er ikke chaufførerne, som skal vurdere, om man kan benytte mundbind. Det er forældre og fagpersoner på institutioner/skoler, som vurderer, om en person forsvarligt kan benytte mundbind. Alle, der kan, skal bruge mundbind.

 

Hvis du har glemt at spritte hænder, kan du spørge efter håndsprit ved chaufføren

 

Mobil i Odense

Mobil i Odense er et samlet navn for Odense Kommunes mobilitetstiltag der tager sig af den visiterede sociale kørsel. Al visiteret kørsel er samlet ét sted for, at alle bliver visiteret efter de samme principper. Målet er at skabe smartere løsninger, der tager udgangspunkt i den enkeltes livssituation og behov. 

By- og Kulturforvaltningen