Spring til indhold

Befordring til kommunal genoptræning

Som udgangspunkt skal du selv sørge for transport til genoptræning. Er du bevilget et genoptræningsforløb af Odense kommune og kan du ikke selv sørge for befordring, har du mulighed for at søge om hjælp til befordring.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Hvem kan få bevilget befordring med taxa?

Du kan blive kørt med taxa fra din bopæl til dit genoptræningssted og retur, hvis din tilstand udelukker befordring med offentlige transportmidler, egen bil, el-scooter eller lignende.

 

Ansøgningsprocedure

Skal du til genoptræning på et af kommunens træningscentre, bliver du henvist til befordring via genoptræningsstedet.


Sagsbehandlingsfrist

Ved genoptræning på et af kommunens træningscentre, får du besked inden for 14 dage.


Praktisk information om befordringen

Ved taxakørsel skal du være klar 1 time før mødetid og kørslen foregår som samkørsel med andre borgere. Afbud skal hurtigst muligt ske til dit genoptræningssted.


Egenbetaling

Der er en egenbetaling på taxakørsel til genoptræning på 52,00 kr. pr. dag. Du vil én gang i kvartalet modtage en faktura for taxakørslen.


Kan du klage over afgørelsen?

Du kan ikke klage over afgørelsen.

By- og Kulturforvaltningen