Spring til indhold

Søg befordrings-godtgørelse til læge og speciallæge

Som udgangspunkt skal du selv sørge for transport til læge og speciallæge. Er du medlem af sygesikringsgruppe 1 og opfylder nedenstående kriterier, har du mulighed for at søge om befordringsgodtgørelse for transport med f.eks. offentlige transportmidler, egen bil eller taxa til læge eller speciallæge, efter Sundhedslovens §§170-174.

Du modtager social pension 

  • Du kan søge om befordringsgodtgørelse til læge eller speciallæge, hvis din udgift til det efter forholdene billigste forsvarlige befordringsmiddel overstiger 48 kr. i alt. 
  • Du kan søge om befordringsgodtgørelse med taxa til læge eller speciallæge, hvis du ikke er i stand til selv at sørge for transport med f.eks. offentlige transportmidler, egen bil/låne bil, cykel, el-scooter eller lignende.

Du modtager ikke social pension 

  • Du kan ikke søge om befordringsgodtgørelse til alment praktiserende læge
  • Du kan søge om befordringsgodtgørelse til speciallæge, hvis afstanden til den nærmeste speciallæge inden for vedkommendes speciale overstiger 50 km og udgiften til det efter forholdene billigste, forsvarlige befordringsmiddel overstiger 113 kr. 
  • Du kan søge om befordringsgodtgørelse med taxa til speciallæge, hvis du ikke er i stand til selv at sørge for transport med f.eks. offentlige transportmidler, egen bil/låne bil, cykel, el-scooter eller lignende og hvis afstanden til den nærmeste speciallæge inden for vedkommendes speciale overstiger 50 km.  
Særlige regler for befordringsgodtgørelse til speciallæge

Der ydes kun befordringsgodtgørelse til den speciallæge inden for vedkommendes speciale, der har konsultationssted nærmest din bopæl uanset dit transportmiddel.

Ansøgningsprocedure

  • Du kan ansøge om befordringsgodtgørelse digitalt via vores selvbetjeningsløsning. Pårørende kan søge på dine vegne med deres eget Mit-ID, dette kræver dog en fuldmagt fra dig, som vedhæftes ansøgningen.
  • Har du ikke mulighed for at søge digitalt, kan du kontakte Mobil i Odense og få tilsendt et ansøgningsskema.

Kørsel til sygehus

Får du behov for befordring til behandling, undersøgelse eller kontrol på sygehus, skal du ringe til OUH`s kørselskontor på tlf. 70 11 31 11.

Fysioterapeut, tandlæge og lignende

Der ydes ikke befordringsgodtgørelse til kørsel til fysioterapeut, tandlæge og lignende.

Sagsbehandlingsfrist

Der kan gå op til 8 uger før du hører fra os.

Kan du klage over afgørelsen?

Du har mulighed for at klage over afgørelsen ved Styrelsen for Patientklager

 

By- og Kulturforvaltningen