Spring til indhold

Søg kørsel til læge og speciallæge

Som udgangspunkt skal du selv sørge for transport til læge og speciallæge. Er du medlem af sygesikringsgruppe 1 og opfylder nedenstående kriterier, har du mulighed for at søge om befordringsgodtgørelse eller fribefordring med taxa til læge eller speciallæge, efter Sundhedslovens §§170-174.

Du modtager social pension 

  • Du kan søge om befordringsgodtgørelse til læge eller speciallæge, hvis din udgift til det efter forholdene billigste forsvarlige befordringsmiddel overstiger 45 kr. i alt. 
  • Du kan søge om fribefordring med taxa til læge eller speciallæge, hvis du ikke er i stand til selv at sørge for transport med f.eks. offentlige transportmidler, egen bil/låne bil, cykel, el-scooter eller lignende.

Du modtager ikke social pension 

  • Du kan søge om befordringsgodtgørelse til speciallæge, hvis afstanden til den nærmeste speciallæge inden for vedkommendes special overstiger 50 km og udgiften til det efter forholdene billigste, forsvarlige befordringsmiddel overstiger 108 kr. 
  • Du kan søge om fribefordring med taxa til speciallæge, hvis du ikke er i stand til selv at sørge for transport med f.eks. offentlige transportmidler, egen bil/låne bil, cykel, el-scooter eller lignende og hvis afstanden til den nærmeste speciallæge inden for vedkommendes speciale overstiger 50 km.  
Særlige regler for befordringsgodtgørelse og fribefordring med taxa til speciallæge

Der ydes kun befordringsgodtgørelse og fribefordring med taxa til den speciallæge inden for vedkommendes speciale, der har konsultationssted nærmest din bopæl.

Ansøgningsprocedure

  • Du kan ansøge om lægekørsel digitalt via vores selvbetjeningsløsning. Pårørende kan søge på dine vegne med deres eget Mit-ID, dette kræver dog en fuldmagt fra dig, som vedhæftes ansøgningen.
  • Har du ikke mulighed for at søge digitalt, kan du kontakte Mobil i Odense og få tilsendt et ansøgningsskema.

Kørsel til sygehus

Får du behov for befordring til behandling, undersøgelse eller kontrol på sygehus, skal du ringe til OUH`s kørselskontor på tlf. 70 11 31 11.

Fysioterapeut, tandlæge og lignende

Der ydes ikke befordringsgodtgørelse eller fribefordring med taxa til kørsel til fysioterapeut, tandlæge og lignende.

Sagsbehandlingsfrist

Ansøgninger om lægekørsel besvares indenfor 8-12 uger.

Kan du klage over afgørelsen?

Du har mulighed for at klage over afgørelsen ved Styrelsen for Patientklager

 

By- og Kulturforvaltningen