Spring til indhold

Forsøgsordning: Fritidskørsel for borgere med demensdiagnoser

Frem til den 30. juni 2026 kører en forsøgsordning om fritidskørsel til borgere med demensdiagnoser.

Er du udredt og har fået stillet en demensdiagnose, kan du søge om fritidskørsel.

Det er en forsøgsordning, som automatisk ophører den 30. juni 2026.

Hvad kan ordningen bruges til?

Du kan bruge ordningen til spontan kørsel og til fritidsformål som f.eks. besøg hos venner og familie, indkøb, kulturelle aktiviteter m.v.

Hvem kan få kørsel?

Du skal have fået stillet en demensdiagnose på sygehuset, ved alment praktiserende læge eller ved speciallæge og: 

  • kan ikke transportere dig selv, f.eks. i egen bil, på cykel, el-scooter eller lignende
  • kan ikke benytte offentlig transport
  • har ikke pårørende, der kan transportere dig
  • har bopælsadresse i Odense

Ansøgningsprocedure

  • Du kan ansøge digitalt via vores selvbetjeningsløsning. Pårørende kan søge på dine vegne med deres Mit-ID. Dette kræver en fuldmagt fra dig, som enten er en generalfuldmagt eller specifikt omhandler ansøgning om befordring og vedhæftes ansøgningen.
  • Har du ikke mulighed for at søge digitalt, kan du kontakte Mobil i Odense og få tilsendt et ansøgningsskema.
    Odense Kommune foretager visiteringen og afgør, om betingelserne for optagelse i forsøgsordningen er opfyldt.
  • FynBus varetager selve kørslen, da denne er en del af den offentlige transport på Fyn. Kørslen foregår med taxa, minibus eller tog, og du bliver hentet på din adresse. Du kan opleve, at der er flere kunder i samme vogn, og at vognen er nødt til at køre en omvej.
    Læs mere på FynBus' hjemmeside.

Omfang og pris

  • Kørselsordningen giver mulighed for 104 enkeltture pr. år.
  • Ved kørsel betaler du en pris til chaufføren afhængigt af turens længde. Læs mere om de gældende takster på Fynbus' hjemmeside.
  • Der er begrænsninger på, hvilke tider af døgnet ordningen kan benyttes. Læs mere på FynBus' hjemmeside.
  • Der kan arrangeres befordring i hele landet. Ved kørsel længere væk end Region Syddanmark arrangeres der togrejse (som man selv betaler), dog med vogn til og fra stationerne.

Sagsbehandlingsfrist

Ansøgninger om kørselsordningen bevares inden for 2-4 uger.

 

Kan du klage over afgørelsen?

Du kan ikke klage over afgørelsen.