Søg kørsel til beskæftigelse/aktivitet

Hvis du pga. dit fysiske eller psykiske handicap ikke selv kan sørge for befordring til beskyttet beskæftigelse/aktivitets- og samværstilbud, har du mulighed for at søge om hjælp til kørsel.

Kontaktinformation

Mobil i Odense

Nørregade 36
5000 Odense C Tlf. 63 75 81 00
Mail: mobiliodense@odense.dk

Åbningstider for telefonisk henvendelse

Man - Tir 9.00-11.00
Ons lukket
Tor - Fre 9.00-11.00

Digital post

Mobil i Odense

Hvem kan få bevilget kørsel?

Du har mulighed for at søge om kørsel til beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud i Odense Kommune, hvis du har behov for hjælp til befordring. jf. Servicelovens §103, 104 eller 105. Der ydes kun hjælp til kørsel til Odense Værkstederne, Munkehatten, Tornværkstederne og Tarup Gl. Præstegård.

For at blive bevilget kørsel med taxa skal du være:

  • fysisk eller psykisk handicappet
  • ude af stand til at sørge for egen befordring med enten cykel, bus, bil eller lignende befordringsmiddel

Odense Kommune vurderer dit behov for befordring til aktivitetsstedet ud fra dit udviklingspotentiale. Dine muligheder for at blive selvbefordrende med det samme eller igennem et længere forløb, vil blive afdækket.

Befordringsmuligheder

I Odense Kommune er der følgende muligheder for befordring:

  • kørselsgodtgørelse (dækning af udgifter til kørsel i egen bil)
  • tilskud til rejsekort
  • taxakørsel (enten den ene, begge veje eller ved dårlige vejrforhold som sne, slud og is-glatte veje/fortove)

Der gives kun befordring på hverdage og på strækningen mellem aktivitetscentret og dit hjem (dér, hvor du har folkeregisteradresse). Efter individuel vurdering, kan der bevilges kørsel til aflastning. Der bevilges ikke kørsel til og fra fritidsaktiviteter, fysioterapi eller lignende. 

Egenbetaling

Hvis du er bevilget en §103 beskyttet beskæftigelse og modtager betaling for dit arbejde på aktivitetscentret, er der en egenbetaling på befordringen, jf. bekendtgørelse om aflønning og befordringsudgifter m.v. i beskyttet beskæftigelse §2. Egenbetalingen udgør 30% af din indtjening på aktivitetsstedet. Beløbet vil automatisk blive fratrukket lønnen.

Sagsbehandlingsfrist

Ansøgninger behandles inden for 14 dage.

Klagevejledning

Det er muligt at klage over afgørelsen ved Ankestyrelsen.

Opdateret 19-07-2017

By- og Kulturforvaltningen