Spring til indhold

Søg optagelse i SBH-kørselsordning

Du kan søge om SBH-kørsel hvis du er svært bevægelseshæmmet og benytter et ganghjælpemiddel som skal være bevilget af kommunen, eller hvis du er blind eller stærkt svagsynet.

Hvad kan ordningen benyttes til:

Du kan bruge ordningen til spontan kørsel og til fritidsformål (besøg hos venner og familie, indkøb, kulturelle aktiviteter m.v.)

Hvem kan få kørsel?

Svært bevægelseshæmmede, som

 • har fået bevilget kørestol, rollator eller andre ganghjælpemidler af kommunen eller er berettiget til det 
 • er fyldt 18 år

Blinde eller stærkt svagsynede, som

 • har en synsstyrke på 10% (6/60) eller mindre
 • er fyldt 18 år

Ansøgningsprocedure

 • Du kan ansøge digitalt via vores selvbetjeningsløsning. Pårørende kan søge på dine vegne med deres Mit-ID. Dette kræver dog en fuldmagt fra dig, som enten er en generalfuldmagt eller specifikt omhandler ansøgning om befordring og vedhæftes ansøgningen.
 • Har du ikke mulighed for at søge digitalt, kan du kontakte Mobil i Odense og få tilsendt et ansøgningsskema.
 • Odense Kommune foretager visiteringen og afgør, om betingelserne for optagelse i ordningen er opfyldt.
 • FynBus varetager selve SBH-kørslen, da denne er en del af den offentlige transport på Fyn. Kørslen foregår med taxa, liftvogn eller tog, og man bliver hentet på sin adresse. Du kan opleve, at der er flere kunder i samme vogn, og at vognen er nødt til at køre en omvej. Læs mere på FynBus' hjemmeside.

Omfang og pris

 • Kørselsordningen giver mulighed for 104 enkeltture pr. år.
 • Ved kørsel betaler du en pris til chaufføren, afhængigt af turens længde. Læs mere om de gældende takster hos FynBus.
 • Der er begrænsninger mht., på hvilke tider af døgnet ordningen kan benyttes. Læs mere på FynBus' hjemmeside.
 • Der kan arrangeres befordring i hele landet. Skal der køres til adresser uden for Region Syddanmark, arrangeres der togrejse (som man selv betaler), dog med vogn til og fra stationerne.

Sagsbehandlingsfrist

Ansøgninger behandles inden for 14 dage.

Kan du klage over afgørelsen?

Du kan ikke klage over afgørelsen. 

By- og Kulturforvaltningen