Søg optagelse i SBH-kørselsordning

Borgere, der er svært bevægelseshæmmede, som benytter ganghjælpemidler, eller borgere der er blinde har mulighed for at søge hjælp til deres kørsel, når de ikke er i stand til at benytte offentlig transport

Kontaktinformation

Mobil i Odense

Nørregade 36
5000 Odense C Tlf. 63 75 81 00
Mail: mobiliodense@odense.dk

Åbningstider for telefonisk henvendelse

Man - Tir 9.00-11.00
Ons lukket
Tor - Fre 9.00-11.00

Digital post

Mobil i Odense

Kørslen foregår med taxa, liftvogn eller tog, og man bliver hentet på sin adresse.

Du kan bruge ordningen til spontan kørsel og til fritidsformål (besøg hos venner og familie, indkøb, kulturelle aktiviteter m.v.)

Hvem kan få kørsel?

Svært bevægelseshæmmede borgere, som

  • har fået bevilget kørestol, rollator eller andre ganghjælpemidler af kommunen eller er berettiget til det
  • ikke kan benytte offentlige transportmidler
  • er fyldt 18 år
  • har en varig svær lidelse i bevægeapparatet, det vil sige en lidelse i ben, hofte eller ryg. Lidelsen skal vare minimum et år

Blinde borgere, som

  • Ikke kan benytte offentlige transportmidler
  • er fyldt 18 år
  • har en synsstyrke på 10% (6/60) eller mindre

Lidelser der ikke alene giver adgang til ordningen:

  • Midlertidige lidelser af mindre end et års varighed giver ikke adgang til ordningen.
  • Andre lidelser (som for eksempel hjerte-/lungelidelser, demens eller psykisk handicap) giver heller ikke adgang til ordningen.

Her henvises der til at søge §117 tilskud til individuel transport.

 

Odense Kommune foretager visiteringen og afgør, om betingelserne for optagelse i ordningen er opfyldt.

FynBus varetager selve SBH-kørslen, da denne er en del af den offentlige transport på Fyn. Du kan opleve, at der er flere kunder i samme vogn, og at vognen er nødt til at køre en omvej. Læs mere på FynBus' hjemmeside.

Omfang og pris

Kørselsordningen giver mulighed for 104 enkeltture pr. år. Det koster 455 kr. pr. år i abonnement. Ved kørsel betaler borgeren desuden en pris til chaufføren, afhængigt af turens længde. Læs mere om de gældende takster hos FynBus. Der er begrænsninger mht., på hvilke tider af døgnet ordningen kan benyttes. Læs mere på FynBus' hjemmeside.
Der kan arrangeres befordring i hele landet. Ved kørsel længere væk end på Fyn arrangeres der togrejse (som man selv betaler), dog med vogn til og fra stationerne. Betaling for ture med taxa/liftbus uden for Fyn betales i første omgang af brugeren. Ved henvendelse til FynBus med fremvisning af printkvittering og gyldig kørselskupon refunderes turen efter gældende regler. 

Servicemål

Ansøgninger om kørselsordningen besvares indenfor 8-12 uger.

Klagemulighed

Det er ikke muligt at klage over afgørelsen. 

Opdateret 21-12-2017

By- og Kulturforvaltningen