Spring til indhold

MinKørsel

MinKørsel er en sms-service til borgere, der modtager kørsel gennem bevilling fra Mobil i Odense.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt
MinKørsel er en service til borgerne, som er bevilliget kørsel via Mobil i Odense. Det er en sms, som man modtager hver onsdag med et link til et kørselsoverblik for de kommende 10 dage. Heri kan man afmelde de enkelte kørsler, eller via en selvbetjeningsløsning indmelde ændringer, såsom ferie mv. Det er frivilligt, om man ønsker at modtage disse reminder sms'er.

Det er muligt for flere omkring borgeren, der er bevilliget kørsel, at modtage sms'erne. F.eks. både mor og far samt plejefamilie omkring et barn med speciel behov. Eller samlever og pårørende til en handicappet borger.

Hvordan fungere det?

Ugentligt udsendes en sms med de næste 10 dages kørsel. Heri er et link til en app, hvori man kan se de næste 10 dages kørsel. Ved afmelding gøres det ved at aktivere knappen udfor den enkelte kørselslinje. Jo hurtigere du afmelder kørslen, jo nemmere er det at sikre god planlægning af kørslerne.

Er du tilmeldt MinKørsel, skal du ikke ringe til Bergholdt eller Taxa Fyn for at afmelde, men gøre det gennem MinKørsel.

Ugentligt sms - se godkendte numre

Sms'en som udsendes ugentligt, kan komme fra forskellige numre. Derfor kan du altid i listen nedenfor se de godkendte numre MinKørsel udsendes fra. Nedenstående numre kan ikke bruges til at kontakte Mobil i Odense.

2382 5797
2381 8269
2326 9101
2935 5673

Ændringer af mobilnumre MinKørsel

Hvis der skal tilføje eller ændres et nummer, skal du kontakt Mobil i Odense. Dette er ligeledes gældende ved afmelding til MinKørsel.

By- og Kulturforvaltningen