Søg kørsel til STU uddannelsen (Særligt Tilrettelagt Uddannelse)

Læs om mulighederne for at søge hjælp til befordring til STU uddannelsen i Odense, som holder til på CSV Rismarksvej

Kontaktinformation

Mobil i Odense

Nørregade 36
5000 Odense C Tlf. 63 75 81 00
Mail: mobiliodense@odense.dk

Åbningstider for telefonisk henvendelse

Man - Tir 9.00-11.00
Ons lukket
Tor - Fre 9.00-11.00

Digital post

Mobil i Odense

Hvem kan få bevilget kørsel?

  • En elev, der som udgangspunkt er selvtransporterende (bil, cykel, knallert, bus), kan søge om buskort, hvis han/hun har en afstand mellem hjem/fast aflastningssted og undervisningssted og tilbage igen på 22 km og derover.
  • En elev, der som udgangspunkt ikke er selvtransporterende kan søge om befordring uanset afstand. Mobil i Odense vurderer i samarbejde med CSV hvilken type befordring, der er nødvendig. Mobil i Odense foretager minimum en gang årligt en opfølgning på elevens kørsel. Revurderingen vil tage udgangspunkt i elevens udvikling.

Befordringsmuligheder

I Odense Kommune er der følgende muligheder for befordring:

  • Kørselsgodtgørelse (dækning af udgifter til kørsel i privat bil, f.eks. egen bil, forældres eller nabos)
  • Dækning af bybuskort
  • Taxakørsel (enten den ene eller begge veje)

Der gives kun befordring på hverdage og på strækningen mellem CSV og folkeregisteradressen/det faste aflastningssted. Det vil sige, at der ikke bevilges kørsel til og fra andre aktiviteter, fysioterapi eller lignende.

Sagsbehandlingstid

Mobil i Odense behandler ansøgninger til det kommende skoleår i løbet af foråret/sommeren, og du får svar senest i slutningen af juli. Resten af skoleåret behandler vi ansøgninger inden for ca. 14 dage.

Kørselsgodtgørelse

Kørselsgodtgørelse udgør statens høje takst og afregnes en gang om måneden. For yderligere oplysninger kontaktes Mobil i Odense.

Taxakørsel

Ved taxakørsel kan afhentningstidspunktet variere +/- 10 minutter i forhold til et ca. afhentningstidspunkt som kan oplyses ved kontakt til Taxa Fyn. Kørslen foregår som samkørsel med andre elever. Afbud skal hurtigst muligt ske til TaxaFyn og CSV.

Chaufføren må af sikkerhedsmæssige årsager ikke forlade taxaen. Derfor er det vigtigt, at du er klar, når vognen kommer. (Dog skal chaufføren vente i tre minutter). Når du ikke taxaen, skal du selv sørge for transporten.

Det er muligt at tilmelde sig en SMS-service ved Taxa Fyn, så du modtager en SMS kort før taxaen kommer. Ønsker du at benytte dig af servicen, skal du skrive til Mobil i Odense. Det er kun muligt at tilmelde ét telefonnummer. Har du fastnettelefon, har du mulighed for at blive ringet op af en maskine, der meddeler vognens ankomsttidspunkt. Det er fortsat vigtigt, at du holder øje med taxaen, da en SMS kan være forsinket eller udeblive.

Kørsel til og fra Klub Nova

For elever under 18 år skal der søges en bevilling ved handicapafsnittet i Børn- og Ungeforvaltningen til al kørsel til og fra Klub Nova. Kontakt elevens sagsbehandler.

Som udgangspunkt er der ikke kørsel i skolernes ferier og på fridage. Ønskes kørsel, skal dette meddeles Mobil i Odense senest 5 uger før.

Afgørelse og klagevejledning

Det er ikke muligt at klage over afgørelsen.

Lovgrundlag 

Bekendtgørelse om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov §§ 14-16.

Bemærk! Der kommer et nyt ansøgningsskema snarest. Indtil da skal det vedhæftede skema benyttes som primært er skrevet til skoleelever.

Opdateret 01-09-2017

By- og Kulturforvaltningen