Spring til indhold

Søg kørsel til STU uddannelsen (Særligt Tilrettelagt Uddannelse)

Læs om mulighederne for at søge hjælp til befordring til STU uddannelsen i Odense, som holder til på CSV Rismarksvej

Hvem kan få bevilget kørsel?

  • En elev, der som udgangspunkt er selvtransporterende (bil, cykel, knallert, bus), kan søge om buskort, hvis han/hun har en afstand mellem hjem/fast aflastningssted og undervisningssted og tilbage igen på 22 km og derover. Afstanden skal måles på odenserundt.dk/MIO - vælg "Cykel - Anbefalet rute".  
  • En elev, der som udgangspunkt ikke er selvtransporterende kan søge om befordring uanset afstand. Mobil i Odense vurderer i samarbejde med CSV hvilken type befordring, der er nødvendig. Mobil i Odense foretager minimum en gang årligt en opfølgning på elevens kørsel. Revurderingen vil tage udgangspunkt i elevens udvikling.

Befordringsmuligheder

I Odense Kommune er der følgende muligheder for befordring:

  • Kørselsgodtgørelse (dækning af udgifter til kørsel i privat bil, f.eks. egen bil, forældres eller nabos)
  • Dækning af bybuskort
  • Taxakørsel (enten den ene eller begge veje)

Der gives kun befordring på hverdage og på strækningen mellem CSV og folkeregisteradressen/det faste aflastningssted. Det vil sige, at der ikke bevilges kørsel til og fra andre aktiviteter, fysioterapi eller lignende.

Ansøgningsprocedure

  • Du skal søge digitalt ved at vælge den grønne boks nederst på siden.
  • Hvis du ikke har mulighed for at benytte den digitale løsning, kan du kontakte Mobil i Odense, som vil hjælpe dig.

Sagsbehandlingstid

Mobil i Odense behandler ansøgninger til det kommende skoleår i løbet af foråret/sommeren, og du får svar senest i slutningen af juli. Resten af skoleåret behandler vi ansøgninger inden for ca. 14 dage.

Kørselsgodtgørelse

Kørselsgodtgørelse udgør statens høje takst og afregnes en gang om måneden. For yderligere oplysninger kontaktes Mobil i Odense.

Taxakørsel

Ved taxakørsel kan afhentningstidspunktet variere +/- 10 minutter i forhold til et ca. afhentningstidspunkt som kan oplyses ved kontakt til Bergholdt. Kørslen foregår som samkørsel med andre elever. Afbud skal hurtigst muligt ske til Bergholdt på tlf. 6612 9912 og CSV.

Chaufføren må af sikkerhedsmæssige årsager ikke forlade taxaen. Derfor er det vigtigt, at du er klar, når vognen kommer. (Dog skal chaufføren vente i tre minutter). Når du ikke taxaen, skal du selv sørge for transporten.

Det er muligt at tilmelde sig en call-back-service ved Bergholdt, så du modtager et opkald kort før taxaen kommer. Ønsker du at benytte dig af servicen, skal du skrive til Mobil i Odense. Det er kun muligt at tilmelde ét telefonnummer. Det er fortsat vigtigt, at du holder øje med taxaen, da et call-back kan være forsinket eller udeblive.

Kørsel til og fra Klub Nova

For elever under 18 år skal der søges en bevilling ved handicapafsnittet i Børn- og Ungeforvaltningen til al kørsel til og fra Klub Nova. Kontakt elevens sagsbehandler.

Som udgangspunkt er der ikke kørsel i skolernes ferier og på fridage. Ønskes kørsel, skal dette meddeles Mobil i Odense senest 5 uger før.

Afgørelse og klagevejledning

Det er ikke muligt at klage over afgørelsen.

Lovgrundlag 

Bekendtgørelse om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov §§ 14-16.

Bemærk! Der kommer et nyt ansøgningsskema snarest. Indtil da skal det vedhæftede skema benyttes som primært er skrevet til skoleelever.

By- og Kulturforvaltningen