Spring til indhold

VSU kursus (Voksenspecialundervisning)

Læs om mulighederne for at søge hjælp til befordring i forbindelse med et VSU kursus på CSV.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Befordringsmuligheder

I Odense Kommune er der følgende muligheder for befordring:

  • Kørselsgodtgørelse (dækning af udgifter til kørsel i privat bil, f.eks. egen bil, ægtefælles eller nabos)
  • Dækning af bybuskort
  • Taxakørsel (enten den ene eller begge veje)

Der gives kun befordring på hverdage og på strækningen mellem CSV og din folkeregisteradresse. Dvs. der bevilges ikke kørsel til og fra andre aktiviteter, fysioterapi eller lignende.


Hvem kan få bevilget kørsel?

Det kan du, hvis du har fået tilbudt et VSU kursus på CSV og har behov for hjælp til befordring.

For at blive bevilget kørsel med taxa skal du være ude af stand til at sørge for egen befordring med enten cykel, bus, bil eller lignende befordringsmiddel.


Ansøgningsprocedure

Du skal ikke personligt søge om befordring. Dette sker i forbindelse med henvisningen til VSU kurset, og du får besked om befordringen fra Mobil i Odense.


Du skal give mundtligt samtykke til CSV om, at Mobil i Odense må dele oplysninger med vognmanden, før befordring kan iværksættes.


Sagsbehandlingstid

Du modtager besked fra Mobil i Odense inden for 14 dage.


Praktisk udførelse af befordringen

Kørselsgodtgørelse udgør statens lave takst og afregnes en gang om måneden For yderligere oplysninger kontaktes Mobil i Odense.


Ved taxakørsel skal du være klar 1 time før mødetid, og kørslen foregår som samkørsel med andre kursister. Afbud skal hurtigst muligt ske til Bergholdt på tlf. 6612 9912 og CSV.


Afgørelse og klagevejledning

Det er ikke muligt at klage over afgørelsen.


Lovgrundlag 

Bekendtgørelse om specialundervisning for voksne § 5.

By- og Kulturforvaltningen