Spring til indhold

Kørsel til dagcenter

Er du bevilget et aktivitetstilbud på et dagcenter efter Servicelovens §86, stk. 2, har du mulighed for at søge om hjælp til befordring.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Befordringsmuligheder

I Odense kommune er der følgende muligheder for befordring:

  • Befordringsgodtgørelse til dækning af udgifter til kørsel i privat bil, f.eks. ægtefælles eller nabos. Der bevilges befordringsgodtgørelse efter statens højeste takst
  • Tilskud til rejsekort
  • Taxakørsel

Taxakørsel

  • Du kan få bevilget befordring med taxa, hvis du er ude af stand til at transportere dig selv med enten offentlige transportmidler, cykel eller lignende.
  • Du kan kun blive kørt med taxa på hverdage og kun på strækningen mellem dagcenteret og dit hjem (dér, hvor du har folkeregisteradresse).
  • Der bevilges ikke befordring til og fra andre aktiviteter, fysioterapi og lignende.

Egenbetaling

Der er en egenbetaling på taxakørsel til dagcenter på 52,00 kr. pr. dag. Du vil én gang om måneden modtage en faktura for taxakørslen.

 

Praktisk information om befordringen

  • Befordringsgodtgørelse afregnes én gang om måneden. For yderligere oplysninger kontaktes Mobil i Odense.
  • Tilskud til rejsekort udbetales for 3 måneder af gangen. Udbetalingen sker i januar, april, august og oktober.
  • Ved taxakørsel skal du være klar 1 time før mødetid, og kørslen foregår som samkørsel med andre borgere. Afbud skal hurtigst muligt ske til Bergholdt på tlf. 66 12 99 12 og dagcenteret

Ansøgningsprocedure

Du skal ikke personligt søge om befordring. Det sker automatisk efter visiteringen til dagcenteret, og du får besked om befordringen fra dagcenteret.

 

Sagsbehandlingsfrist

Du modtager besked fra dagcenteret inden for 14 dage.

 

Kan du klage over afgørelsen?

Du har ikke mulighed for at klage over afgørelsen.

By- og Kulturforvaltningen