Spring til indhold

Handicaprådet

I Odense Kommune er der nedsat et handicapråd, der rådgiver om handicapspørgsmål og er forum for dialog mellem handicappede, deres organisationer og kommunen.

Handicaprådet er nedsat i medfør af retssikkerhedslovens § 37a og består af to byrådspolitikere, syv personer udpeget af Danske Handicaporganisationer (DH) og 5 medlemmer udpeget blandt Odense Kommunes embedsmænd.

Handicaprådet rådgiver byrådet i handicappolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgerne og byrådet om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører mennesker med handicap.

Handicaprådet virker desuden som forum for løbende dialog mellem handicappede og deres organisationer og kommunen.

Handicaprådet kan ikke behandle spørgsmål om enkeltpersoners forhold, herunder konkrete klagesager.

Hvis du er interesseret i at læse mere om handicapområdet, kan du besøge Danske Handicaporganisationers hjemmeside ved at klikke her.

Ældre- og Handicapforvaltningen