Spring til indhold

Handicaprådets opgaver

Er du interesseret i at vide mere om, hvilke opgaver Handicaprådet beskæftiger sig med, så kan du få et overblik her på siden.

  • Handicaprådet rådgiver byrådet i handicappolitiske spørgsmål og kan behandle alle lokalpolitiske spørgsmål, som vedrører mennesker med handicap.
  • Handicaprådet kan tage spørgsmål af mere generel karakter op til drøftelse og komme med forslag til såvel politiske som administrative initiativer.
  • Handicaprådet kan tage kontakt med andre, herunder andre handicapråd og Det Centrale Handicapråd med henblik på at få belyst særlige temaer.
  • Handicaprådet kan ikke behandle spørgsmål om enkeltpersoners forhold, herunder personalesager eller konkrete klagesager.
  • Handicaprådet er høringsorgan for byrådet, som skal høre handicaprådet over alle initiativer, som har betydning for mennesker med handicap.
  • Handicaprådet kan inddrage erfaringer fra arbejdet i Det Centrale Handicapråd i dets arbejde.
  • Handicaprådet kan beslutte at orientere byrådet om dets arbejde og forslag.
  • Handicaprådet uddeler Handicapprisen hvert år d. 3. december

De nævnte opgaver er fastsat i retssikkerhedsbekendtgørelsens § 49.
Læs mere om lovgrundlaget for handicaprådet

Ældre- og Handicapforvaltningen