Spring til indhold

Handicaprådets medlemmer

Medlemmerne i Handicaprådet kommer fra Danske Handicaporganisationer, Byrådet og Odense Kommune.

Medlemmer (Danske Handicaporganisationer)
Birthe Malling (Muskelsvindfonden)
Birthe Bjerre (Polioforeningen og Ulykkespatientforeningen)
Jon Jensen (LEV)
Erik Vind Frost (Dansk Blindesamfund)
Annelis Juhl Iskov (Landsforeningen Autisme)
Preben Apager (Sind)
Hanne Nielsen (Parkinsonforeningen)


Medlemmer (Byrådet)
Brian Dybro (SF)
Reza Javid (Enhedslisten)
Rasmus Ryrberg Høyer (Socialdemokratiet)
Marlene Ambo-Rasmussen (Venstre)

 

Medlemmer (Odense Kommune)
Henrik Sørup Nellemann (By- og Kulturforvaltningen)
Hasse Thomas Jacobsen (Ældre- og Handicapforvaltningen)
Sonja Serup Hansen (Børn- og Ungeforvaltningen)

Ældre- og Handicapforvaltningen