Spring til indhold

Handicapprisen

Handicapprisen uddeles hvert år. Det er en særlig anerkendelse til en person, virksomhed eller organisation, som gør en ekstra indsats for mennesker med handicap i Odense.

Odense Handicapråd uddeler hvert år Handicaprådets Handicappris som en særlig anerkendelse til personer, virksomheder eller organisationer, der gør noget ekstraordinært for at styrke handicappedes livsvilkår i Odense. Priserne skal være med til at fremhæve de gode eksempler på, hvordan hverdagen for borgere med handicap kan gøres bedre. Det er ikke størrelsen af indsatsen, der tæller. Det er derimod betydningen af indsatsen, der vægtes. Selv en lille indsats, som de fleste ikke lægger mærke til i hverdagen, kan gøre en stor forskel for livskvaliteten hos mennesker med et handicap.
 
Handicaprådet uddeler priser inden for følgende kategorier:
 
 

Handicaprådets Initiativpris

Prisen gives til et godt initiativ. Det kan være til et helt nyt initiativ på handicapområdet, prisen kan også gives til en, der gør en stor indsats for at der holdes fokus på en indsats, som allerede er i gang.
 

Handicaprådets Uddannelses-og jobpris

Prisen gives til særlige initiativer, der understøtter job og uddannelse.
Eksempelvis uddannelsesinstitutioner, offentlige eller private virksomheder, der i særlig grad tager initiativer til at inkludere borgere med handicap.

 

Handicaprådets Tilgængelighedspris

Prisen gives for at øge tilgængeligheden, så det er nemmere for borgere med handicap at deltage i samfundslivet. 
Eksempelvis til nybyggeri, ombygning af eksisterende bebyggelse, digitale løsninger eller andre initiativer, der fremmer samfundsdeltagelse for alle.

 

Handicaprådets Ærespris

Handicaprådet kan derudover vælge, i nogle år, at uddele Handicaprådets Ærespris.
Æresprisen gives alene efter indstilling fra Handicaprådet, som en påskønnelse for en helt exceptionel indsats. 

 

 

Indstil en kandidat til Handicapprisen 2019 (sidste frist 11/11 kl. 11)
 

Hvem kan indstille til prisen?

Alle kan indstille kandidater til Handicapprisen. Enkelt personer, virksomheder og organisationer kan også indstille sig selv.  

 

Prisoverrækkelsen

I 2019 bliver Odense Handicapråds Handicappris overrakt tirsdag 
den 3. december 2019 klokken 14-16. 
Yderligere information følger.

 

Priskomitéen

Det er repræsentanter fra Odense Handicapråd, der blandt indstillingerne finder frem til tre kandidater indenfor de enkelte kategorier og herfra udpeger en endelig vinder. 

Handicaprådet kan desuden i enkelte år vælge at uddele Handicaprådets Ærespris. Prisen gives alene efter indstilling fra Handicaprådet som en påskønnelse for en helt exceptionel indsats.

Tidligere prismodtagere:

Handicaprådets Handicappris har været uddelt i en årrække. 
Handicapprisen 2018 vinder: Knold & Thinesen A/S
Handicapprisen 2017 vinder: Team U-Frivillig

Handicapprisen 2016 vinder: Firmaet MJ Service
 

Yderligere information

Kontakt Handicaprådets formand Birthe Malling på e-mail: malling@post.tdcadsl.dk

Eller Handicaprådets sekretariat:
Sekretær Pia Sandholdt, ps@odense.dk
Konsulent Lene Noer, lno@odense.dk 

 

Opdateret 07-10-2019

Ældre- og Handicapforvaltningen