Spring til indhold

Kontakt Mobil i Odense

Se herunder, hvornår og hvordan du kan kontakte Mobil i Odense.

 

Mobil i Odense

Tlf.: 63 75 81 00
E-mail: mobiliodense@odense.dk

 

Afbud til kørsel

Hvis du har afbud til din kørsel i dag eller i morgen, eller din taxa er udeblevet, så kontakt det selskab, som står for din kørsel.

 

Taxa Syd på tlf. 66 13 22 13

Bergholdt på tlf. 66 12 99 12

 

Bestille flexkørsel

Ønsker du at bestille flexkørsel, skal du ringe til FynBus på tlf. nr. 63 11 22 55.

 

Kørsel til Covid-19 vaccine

Skal du vaccineres, skal du selv sørge for transporten til vaccinestedet - enten ved egen eller pårørendes hjælp eller med offentlig transport. Det er i øjeblikket muligt at få tider til vaccine nogle aftener og i weekenden, så der kan bestilles tid til vaccine uden for almindelig arbejdstid.

Har du en varig, nedsat funktionsevne, og har du ikke mulighed for selv at sørge for transport til vaccinecenteret, kan du ringe til Mobil i Odense. Vi vurderer, om betingelserne for bevilling til kørsel til vaccinering er opfyldt.

Der køres kun til vaccination i Odense kommune.

Har du en bevilling til individuel handicapkørsel, kan denne benyttes.

 

Mundbind i skolebussen, svømmebussen, Taxa og Bergholdt

Fra mandag den 29. november 2021 er der igen krav om brug af mundbind under kørsel for alle borgere over 12 år.

 

Borgere, som på grund af nedsat funktionsniveau ikke kan benytte mundbind, er undtaget.

 

Er man bevilget fast kørsel gennem Mobil i Odense, kan chaufføren udlevere mundbind, hvis man ikke selv har et med.

By- og Kulturforvaltningen