Spring til indhold

Neuropædagogisk Team

Voksne med erhvervet hjerneskade kan få tilbudt rådgivning, træning og støtte i eget hjem. Denne støtte ydes af neuropædagogisk team.

Neuropædagogisk team er et tidsbegrænset tilbud om rådgivning, træning og støtte i praktiske aktiviteter i og uden for eget hjem. Tilbuddet er rettet mod voksne mennesker med erhvervet hjerneskade efter det 15. leveår, og som er mellem 18-67 år. Tilbuddet retter sig mod borgere, som kun har brug for et tidsafgrænset antal støttetimer pr. uge.

 

Sådan får du tilbuddet

Egen læge eller sagsbehandler kontakter Hjerneskadecentret, rådgivning, som forestår udredning og evt. visitation. Du kan hente henvisningsskemaet på Hjerneskaderådgivningens hjemmeside. 

 

Tilbuddet indeholder

Rådgivning, støtte og træning i praktiske gøremål og aktiviteter i og udenfor brugerens eget hjem. Gennem samtaler støttes borgeren i problemløsning og i at tage initiativer med henblik på at bryde passivitet og social isolation.
Indsatsen tilrettelægges med udgangspunkt i den rehabiliterende tænkning, hvor borgerens ønsker, behov og ressourcer er omdrejningspunktet. Støtten kan foregå på forskellige måder, både som hjemmebesøg, skærmbesøg, via mobilsamtale eller på Kanslergade 8.

 

Formålet med tilbuddet fra Neuropædagogisk Team:

  • at øge livskvaliteten
  • at højne funktionsniveauet
  • at støtte til at blive mere selvhjulpen i dagligdagen
  • at skabe struktur og rytme i hverdagen
  • at støtte brugeren til at fastholde og/eller udvikle eget netværk

I dialog med brugeren etableres der et samarbejde med pårørende/netværk og andre faggrupper, der har tæt relation til brugeren 

 

Personale

Personalegruppen er  tværfagligt sammensat og består af pædagoger, ergoterapeuter og en fysioterapeut med specialviden og erfaringer inden for arbejdet på senhjerneskadeområdet. Neuropædagogisk Team ledes af Rehabiliteringslederen for Lille Glasvej og Neuropædagogisk Team.

 

Yderligere information

Se vores pjece med uddybende oplysninger.

 

Rehabiliteringsleder

Solveig Jakobsen

serj@odense.dk

 

Assisterende rehabiliteringsleder

Line Tornøe Andersen

linta@odense.dk


Ældre- og Handicapforvaltningen