Spring til indhold

Aktivitets- og samværstilbud til voksne med hjerneskade

I Odense Kommune er der to steder med tilbud om aktivitet og samvær for voksne med erhvervet hjerneskade.

Der findes aktivitets- og samværstilbud på Bjerggårdshaven og Handicapcentret Tarup Gl Præstegård.

 

 

Bjerggårdshaven

Bjerggårdshaven har et bo- og aktivitetstilbud, hvor de hjælper med daglig pleje og omsorg. De hjælper med at skabe overblik og sætte struktur på hverdagen, udvikle og vedligeholde færdigheder mm. Aktivitetshuset rummer bl.a. varmvandsbassin, fysiske aktiviteter og socialt samvær. 
Læs mere om Bjerggårdshaven her

 

 

 

Handicapcentret Tarup Gl. Præstegård

Handicapcentret Tarup Gl. Præstegård er en selvejende institution med det formål at drive et aktivitets- og samværstilbud. Tarup Gl. Præstegård har driftsoverenskomst med Odense Kommune. Driftsudgifterne betales af brugernes hjemkommune.
Læs mere om Tarup Gl. Præstegård her

Ældre- og Handicapforvaltningen