Spring til indhold

Ledsageordningen for 18-66-årige

Fysisk og psykisk handicappede i aldersgruppen 12-66 år med betydelige og varige handicaps kan få ledsagelse af Odense Kommune.

Kontaktinformation

INDGANGEN

Dalumvej 95 B
5250 Odense SV
63 75 25 75

Husk altid at bruge Digital Post til personfølsomme oplysninger.

Digital Post

Ledsageordning

Åbningstider

Man - Onsdag 10:00-15:00
Torsdag 10:00-17:00
Fredag 10:00-13:00

Åbningstider for telefonisk henvendelse

Mandag - torsdag 09:00-15:00
Fredag 9:00-13:00

 

 

Målgruppen kan f.eks. være kørestolsbrugere, stærkt bevægelseshandicappede, blinde og svagsynede og psykisk handicappede (dog ikke personer med sindslidelse).

Personer, der har fået bevilget ordningen, før de fyldte 67 år, bevarer ordningen efter, at de er fyldt 67 år. For at få bevilget ledsagelse skal man selvstændigt kunne give udtryk for sit behov for ledsagelse.

Ledsagelsens omfang

Der kan bevilges 15 timer pr. måned, hvis bevillingen er givet efter paragraf 45 eller 97. Timerne kan inden for en periode på 6 (på hinanden følgende) måneder spares op, men timerne kan ikke bruges på forskud.

Ledsagelsen kan tilrettelægges som fast ledsagelse, men kan også være tale om mere spontane ønsker om ledsagelse. Disse skal dog bestilles mindst tre hverdage før den ønskede ledsagelse. Bookingen tilstræber at udfylde ønskerne, men det kan ske, at ikke alle ønsker kan opfyldes i forhold til tid og sted.

I forhold til transportmidler i forbindelse med ledsagelse, må ledsagerne IKKE køre i egen bil med borgerne. Det er således borgerens egen opgave at sørge for evt. kørsel, samt at vide tog/bus køretider m.m. Ledsageren må gerne køre borgerens bil.

Økonomi

Brugerne af ledsageordningen afholder alle udgifter, f.eks. transport, entréudgifter og andet der er forbundet med ledsagelsen. Der kan ansøges om et mindre tilskud til dækning af ledsagerrelaterede udgifter. Ansøg om ledsagerrelaterede udgifter.

Lovgivning

Ledsagelse bevilges efter lov om social service § 45 (12-18 årige)

Opdateret 14-11-2019

Ældre- og Handicapforvaltningen