Spring til indhold

Dækning af ledsagerelaterede udgifter

Der kan ansøges om et mindre tilskud til dækning af ledsagerrelaterede udgifter

Brugerne af ledsageordningen afholder alle udgifter, f.eks. transport, entréudgifter og andet der er forbundet med ledsagelsen.

Der kan ansøges om et mindre tilskud til dækning af disse ledsagerelaterede udgifter - maksimalt 937,00 kr. i 2021. Pengene indsættes på din NEM-konto.


Ældre- og Handicapforvaltningen