Spring til indhold

Ansøg om hjælpemiddel, forbrugsgode eller boligændring

Du kan søge om hjælpemiddel, forbrugsgode eller boligændring, hvis du er forælder til et barn med nedsat funktionsevne.

Hvad er forbrugsgoder?

Forbrugsgoder er produkter, som massefremstilles og forhandles til almindeligt brug. Hvis dit barn grundet sin funktionsnedsættelse behøver et forbrugsgode, som er dyrere end et almindeligt standardprodukt, kan der søges om dækning af merudgiften hertil. Hvis forbrugsgodet udelukkende har til formål at afhjælpe dit barns funktionsnedsættelse, kan der søges om dækning af hele anskaffelsesprisen. Der kan ikke fås tilskud til forbrugsgoder, der normalt indgår i sædvanligt indbo, f.eks. almindelig seng, tv eller telefon. Du kan kun få tilskud hvis udgiften til forbrugsgodet er over 500 kr. Tilskuddet udgør 50 % af et almindeligt standardprodukt af den pågældende art.

Hvad er hjælpemidler?

"Genbrugelige" hjælpemidler er produkter, der bliver lavet specielt til personer med en nedsat funktionsevne f.eks. kørestol, toiletstol, rollator, trykaflastende madrasser, kugledyne. Der bevilges som udgangspunkt kun hjælpemidler til hjemmet.
"Kropsbårne hjælpemidler" er f.eks. ortopædisk fodtøj (der vil være en egenbetaling), ortopædiske indlæg, forhøjelse af fodtøj, skinner og bandager, injektions- og testmateriale til diabetes, inkontinensartikler - Bleer, katetre og produkter til stomi, kompressionsstrømper og parykker.

Boligændring/boligskift

Hvis dit barn har et varigt fysisk eller psykisk handicap og boligen ikke vurderes egnet til at varetage barnets behov, kan du søge om hjælp til boligændringer/boligskift, så jeres bolig passer bedre til behovet. Eksempler på boligændringer kan være f.eks. at fjerne dørtrin, ombygning af bad og køkken, etablering af rampe eller trappelift. Hvis jeres nuværende bolig ikke kan ændres i tilstrækkelig grad, kan kommunen yde hjælp til at dække de udgifter, der er forbundet med at finde en ny og mere egnet bolig.

Reparation af det bevilgede hjælpemiddel

Hvis hjælpemidlet går i stykker, ydes der hjælp til reparation ved at kontakte Hjælpemiddelservice. Der ydes ikke hjælp til dækning af udgifter til drift, almindelig rengøring og vedligeholdelse.

Sagsbehandling

Drejer det sig om en voksen over 18 år - læs mere her.

Børn- og Ungeforvaltningen