Spring til indhold

Ansøg om dækning af merudgifter/tabt arbejdsfortjeneste

Forælder til et barn under 18 år med nedsat funktionsevne, kan søge om dækning af merudgifter og/eller kompensation for tabt arbejdsfortjeneste.

Du vil skulle beskrive med egne ord hvordan du oplever dit barns nedsatte funktionsevne i hverdagen, samt oplyse om hvilke relevante myndigheder der kan kontaktes for at få yderligere oplysninger om dit barns funktionsevne.

Du får mulighed for at vedlægge beskrivelser/filer til din ansøgning, samt kan give samtykke til at der kan indhentes yderligere oplysninger, i forbindelse med sagsbehandlingen af din ansøgning.

Alle ansøgninger vurderes individuelt ud fra barnets alder og funktionsnedsættelse, men også ud fra familiens ressourcer og samlede situation. Støtten til et barn/familie, vil derfor oftest være forskellig fra familie til familie.

OBS! Du skal bruge MitID for at ansøge om dækning af merudgifter og/eller kompensation for tabt arbejdsfortjeneste.

Sagsbehandling

Søges der for en ung på 18 år eller derover

-Skal du søge om merudgifter til voksne.

 

Børn- og Ungeforvaltningen