Spring til indhold

Ansøg om dækning af merudgifter/tabt arbejdsfortjeneste

Forælder til et barn under 18 år med nedsat funktionsevne, kan søge om dækning af merudgifter og/eller kompensation for tabt arbejdsfortjeneste.

Kontaktinformation

Børne- og Ungerådgivningen Specialafsnittet

Birkeparken 72 B
5240 Odense NØ
65 51 85 00

Husk altid at bruge Digital Post til personfølsomme oplysninger.

Digital Post

Handicap - børn og unge

Email

handicap.buf@odense.dk

Åbningstider

Mandag - onsdag 9.00-14.00
Torsdag 9.00-17.30
Fredag 9.00-13.00

Du vil skulle beskrive med egne ord hvordan du oplever dit barns nedsatte funktionsevne i hverdagen, samt oplyse om hvilke relevante myndigheder der kan kontaktes for at få yderligere oplysninger om dit barns funktionsevne.

Du får mulighed for at vedlægge beskrivelser/filer til din ansøgning, samt kan give samtykke til at Børne- og Ungerådgivningen kan indhente yderligere oplysninger, i forbindelse med sagsbehandlingen af din ansøgning.

Alle ansøgninger vurderes individuelt ud fra barnets alder og funktionsnedsættelse, men også ud fra familiens ressourcer og samlede situation. Støtten til et barn/familie, vil derfor oftest være forskellig fra familie til familie.

Er dit barn 18 år eller derover, skal du søge om merudgifter til voksne.

Hvis du ikke har mulighed for at benytte den digitale løsning, kan du kontakte Børne- og Ungerådgivningen.

OBS! Du skal bruge NemID for at ansøge om dækning af merudgifter og/eller kompensation for tabt arbejdsfortjeneste.

Børn- og Ungeforvaltningen