Ansøg om dækning af merudgifter/tabt arbejdsfortjeneste

Forælder til et barn med nedsat funktionsevne, kan søge om dækning af merudgifter og/eller kompensation for tabt arbejdsfortjeneste.

Kontaktinformation

Børne- og Ungerådgivningen Specialafsnittet

Birkeparken 72 B
5240 Odense NØ
65 51 85 00

Husk altid at bruge Digital Post til personfølsomme oplysninger.

Digital Post

Handicap - børn og unge

Email

handicap.buf@odense.dk

Åbningstider

Mandag - onsdag 9.00-14.00
Torsdag 9.00-17.30
Fredag 9.00-13.00

Du vil skulle beskrive med egne ord hvordan du oplever dit barns nedsatte funktionsevne i hverdagen, samt oplyse om hvilke relevante myndigheder der kan kontaktes for at få yderligere oplysninger om dit barns funktionsevne.

Du får mulighed for at vedlægge beskrivelser/filer til din ansøgning, samt kan give samtykke til at Børne- og Ungerådgivningen kan indhente yderligere oplysninger, i forbindelse med sagsbehandlingen af din ansøgning.

Alle ansøgninger vurderes individuelt ud fra barnets alder og funktionsnedsættelse, men også ud fra familiens ressourcer og samlede situation. Støtten til et barn/familie, vil derfor oftest være forskellig fra familie til familie.

Hvis du ikke har mulighed for at benytte den digitale løsning, kan du kontakte Børne- og Ungerådgivningen.

OBS! Du skal bruge NemID for at ansøge om dækning af merudgifter og/eller kompensation for tabt arbejdsfortjeneste.

Opdateret 16-04-2019

Børn- og Ungeforvaltningen