Spring til indhold

Ansøg om dækning af merudgifter/tabt arbejdsfortjeneste

Forælder til et barn under 18 år med nedsat funktionsevne, kan søge om dækning af merudgifter og/eller kompensation for tabt arbejdsfortjeneste.

Du vil skulle beskrive med egne ord hvordan du oplever dit barns nedsatte funktionsevne i hverdagen, samt oplyse om hvilke relevante myndigheder der kan kontaktes for at få yderligere oplysninger om dit barns funktionsevne.

Du får mulighed for at vedlægge beskrivelser/filer til din ansøgning, samt kan give samtykke til at Børn og Familierådgivningen kan indhente yderligere oplysninger, i forbindelse med sagsbehandlingen af din ansøgning.

Alle ansøgninger vurderes individuelt ud fra barnets alder og funktionsnedsættelse, men også ud fra familiens ressourcer og samlede situation. Støtten til et barn/familie, vil derfor oftest være forskellig fra familie til familie.

Hvis du ikke har mulighed for at benytte den digitale løsning, kan du kontakte Børn og Familierådgivningen.

Søges der for en ung på 18 år eller derover

-Skal du søge om merudgifter til voksne.

OBS! Du skal bruge MitID for at ansøge om dækning af merudgifter og/eller kompensation for tabt arbejdsfortjeneste.

Børn- og Ungeforvaltningen