Spring til indhold

Negativ Social kontrol

Sammen om en styrket indsats mod negativ social kontrol

Et frit liv med mulighed for udvikling

I januar 2021 vedtog Odense Byråd en styrket indsats mod negativ social kontrol. Målet er, at børn, unge og voksne skal kunne leve et frit liv, hvor religiøse normer og kulturelle traditioner ikke begrænser deres frihed og rettigheder.    

Ufrihed skaber mistrivsel. Frihed giver grobund for et liv i udvikling, hvor den enkelte borger kan skabe sin egen udgave af det gode liv uden alvorlige restriktioner, sanktioner og overgreb.  

 

Hvad er negativ social kontrol?

I Odense Kommune definerer vi negativ social kontrol som handlinger, styring, kontrol eller sanktioner, der i væsentlig grad hæmmer eller begrænser den enkeltes livsudfoldelse, adfærd, valg og rettigheder.   

Det er negativ social kontrol, når børn, unge og voksne gennem pres, tvang eller vold begrænses i deres livsudfoldelse i en grad, så de mistrives, mister selvbestemmelse og forhindres i at deltage som aktive borgere i samfundet.   

Det kan komme til udtryk ved, at den enkeltes rettigheder begrænses, så man ikke har mulighed for at træffe selvstændige og afgørende valg angående eget liv og fremtid, herunder valg af uddannelse, arbejde, venner, kæreste/ægtefælle, trosretning og seksualitet m.m.   

Hvor finder du hjælp?

På hjemmesiden www.negativsocialkontrol.dk finder du hjælp og vejledning både som borger og fagperson.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen