Spring til indhold

Negativ Social Kontrol

Sammen om en styrket indsats mod negativ social kontrol

logo for negativ social kontrol

Lige muligheder for at leve et frit liv

I Odense skal alle børn, unge og voksne have lige muligheder for at leve et frit liv. Derfor skal vi bekæmpe negativ social kontrol – i tæt samarbejde mellem kommunen, civilsamfundsaktører (fx foreninger, netværk og medborgere) og myndigheder (fx politiet).

 

Hvad er negativ social kontrol?

odense kommunes definition på negativ social kontrol

Negativ social kontrol kan overordnet defineres som handlinger, styring, kontrol eller sanktioner, der i væsentlig grad hæmmer eller begrænser den enkeltes livsudfoldelse, adfærd, valg og rettigheder.

Det er altså negativ social kontrol, når børn, unge og voksne gennem pres, tvang eller vold begrænses i deres livsudfoldelse i en grad, så de mistrives, mister selvbestemmelse og forhindres i at deltage som aktive borgere i samfundet.

 

 

Find hjælp i kommunen

Som forening, borger eller aktør i civilsamfundet kan du også være opmærksom på negativ social kontrol og hjælpe med at begrænse konsekvenserne.

 

Det kræver naturligvis, at du ved, hvordan du bør handle, hvis du møder negativ social kontrol. Vi har derfor lavet en handlingsplan, hvor du kan læse mere om emnet og hvordan du skal forholde dig, hvis du har mistanke om negativ social kontrol.

 

Læs handlingsplanen mod negativ social kontrol her

 

Kig også forbi vores hjemmeside, hvor du altid kan finde opdaterede informationer om emnet, blandt andet en oversigt over civilsamfundsaktører på området og kontaktoplysninger til relevante afdelinger i kommunen:

 

Læs mere på hjemmesiden Negativsocialkontrol.dk

 

Book et oplæg i din forening

Odense Kommune tilbyder oplæg om negativ social kontrol, som skræddersyes din lokale forening. Hør mere om dine muligheder ved at kontakte afdelingen Forebyggende Indsatser på tlf. 65 51 50 99.

 

Er du bekymret for, om et barn eller en ung mistrives eller måske bliver udsat for fysisk eller psykisk overgreb?

Vi har alle et ansvar, hvis vi får kendskab til omsorgssvigt af et barn eller en ung under 18 år. Der kan f.eks. være tale vold, mistrivsel, nedværdigende behandling eller, at et barn eller en ung lever under forhold, som bringer dets sundhed eller udvikling i fare.

Kontakt Børn- og Familierådgivningen, hvis du er bekymret for et barn eller en ung

 

 

 

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen