Spring til indhold

Forældrerådgivningen

Odense Kommunes forældrerådgiver hjælper familier og borgere i dialogen med kommunen i sager om børn og unge med særlige behov.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Forældrerådgivningens formål er at hjælpe med at skabe en konstruktiv dialog mellem børnefamilier og de medarbejdere i Odense Kommune, som borgerne kommer i kontakt med. Mødet med forældrerådgiveren kan foregår enten fysisk eller via telefon.

 

 

Målgruppen er forældre til børn og unge med særlige behov, som kan opleve, at det er svært at navigere i de mange tilbud, der findes.

Hvis du oplever, det er svært at få nogen i kommunen til at forstå, hvad der er vigtigt for dig, kan Forældrerådgivningen måske hjælpe dig.

Forældrerådgivningen er en neutral part, som skal lytte, vejlede og på anden måde hjælpe familien med at få den mest konstruktive dialog med kommunen som muligt.

 

Alle kan henvende sig til Forældrerådgivningen i Odense Kommune, hvis det drejer sig om et barn eller en ung med særlige behov. 

 

Forældrerådgivningen tilbyder:

  • Individuelle afklaringssamtaler
  • Rådgivning om regler på området
  • At finde den rette medarbejder, afdeling eller myndighed
  • At etablere kontakten til de medarbejdere eller den afdeling i Odense Kommune, som borgeren gerne vil i dialog med
  • At skabe de rette rammer for et dialogmøde

Forældrerådgivningen tilbyder IKKE:

  • At ændre en afgørelse, som kommunen har truffet
  • At hjælpe med at formulere klager over kommunens afgørelser

Børn- og Ungeforvaltningen