Spring til indhold

Anonyme psykologsamtaler for unge

Kæmper du med udfordringer i forhold til eksempelvis uro, tristhed, lavt selvværd, dårlig trivsel, for meget fravær, søvnproblemer eller selvskadende adfærd?

Gratis anonyme psykologsamtaler til unge mellem 13-30 år

Læs mere på psykologteamets hjemmeside www.odense.dk/psykologteamet

 

Psykologteamet har igen åbnet for samtaler på Ørbækvej 100.


For at mindske smittespredning vil der være andre retningslinjer end tidligere ud fra Sundhedsstyrelsens anbefalinger. 

  1. Der er mulighed for afspritning  i venterum. 
  2. Venterum og samtalelokalerne er indrettet med større afstand.
  3. Der serveres ikke kaffe, the eller vand, men man er meget velkommen til at medbringe dette selv.
  4. Vi sørger for at spritte overflader m.m. af og lufte godt ud inden hver samtale. 

Udviser man de mindste tegn på covid-19 skal man ikke møde til samtale. Kontakt i stedet din behandler hurtigst muligt. 

Der er fortsat mulighed for online samtaler via sikker løsning, hvis man ønsker det. 

Vi glæder os til se dig på Ø 100
Psykologteamet

 

Her kan du læse mere om psykologhjælp til ofre, vidner og deres pårørende i forbindelse med banderelateret kriminalitet

 

 

Børn- og Ungeforvaltningen