Spring til indhold

PUST - Psykologisk Ungestøtte

PUST står for Psykologisk UngeSTøtte.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt
Kontaktinformation

Ungdommens Uddannelsesvejledning i Odense og Omegn

PUST

Slotsgade 5, 2. sal
5000 Odense C

Husk altid at bruge Digital Post til personfølsomme oplysninger.

Digital Post

Projekt Pust

Hvem hjælper PUST?

Vi tilbyder terapeutiske samtaleforløb til frafaldstruede elever og sparring til personalet på ungdomsuddannelserne i relation til de problemer, som de oplever hos eleverne. Eleverne henvises af skolernes vejleder, uddannelsesledere eller rektorer. 

 

Formålet med PUST

  • Være med til, i samarbejde med uddannelsesstederne, at elever med psykologiske problemer får; bedre trivsel, optimeret udbytte af uddannelsen og dermed bedre chancer for at gennemføre en ungdomsuddannelse. 
  • Opkvalificere personalet til bedre at kunne håndtere problemstillinger i forhold til elever med psykologiske problemer.

Samarbejde med erhvervsrettede ungdomsuddannelser

De erhvervsrettede ungdomsuddannelser, der er omfattet af tilbuddet er:

  • Syddansk Erhvervsskole (SDE)
  • Tietgen Business og Handelsgymnasium
  • Kold College

Såfremt eleven har brug for et længerevarende behandlingsforløb, bør eleven henvende sig til egen læge, som kan viderehenvise til relevante aktører, herunder privatpraktiserende psykologer, psykiatere eller psykiatrien. Nedenfor ses et link til en hjemmeside med øvrige, relevante tilbud: 

 

https://www.socialvejviser.dk/

 

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen