Spring til indhold

Ergo- og fysioterapi til børn og unge

Vi tilbyder ergo- og fysioterapeutisk vejledning til børn og unge med sansemotoriske udfordringer.

Se mere om Ergo- og Fysioterapeuterne og Covid-19 her.

 

Vores indsatser understøtter børn og unge i at kunne deltage i læring og udvikling i faglige og sociale fællesskaber i dagligdagen. Indsatserne kan f.eks. være rettet mod børn og unge, der er udfordret i deres sansemotoriske udvikling eller som har et handicap. 

Hjælpen foregår i tæt samarbejde med forældre og fagpersoner i barnets daglige omgivelser i hjemmet, dagplejen, institutionen og i skolen.

 

Hvis dit barn har behov for en ergo- eller fysioterapeutisk indsats skal du kontakte din lokale ergo- eller fysioterapeut telefonisk. Du finder din lokale terapeut her.

 

En indsats kan bestå af:

 • Indledende samtale 
 • Observation og/eller undersøgelse
 • Fælles målsætning og plan
 • Råd og vejledning til forældre og fagpersoner om det enkelte barn/ung 
 • Træning og vejledning omkring hjælpemidler 


Øvrige indsatser kan være:

 • Telefonisk rådgivning og vejledning
 • Konsultativ vejledning sammen med forældre og fagpersoner
 • Oplæg om sansemotorik i Sund Start Sammen med Sundhedsplejen
 • Observation/vurdering af barnets sansemotorik i hverdagen
 • Små motorikhold (børn i alderen 6-18 måneder - sammen med barnets mor eller far, efter aftale med ergo- eller fysioterapeuten)
 • Vejledning til forældre, hvis barnet er født før svangerskabsuge 30
 • Vejledning til forældre med børn med kranieasymmetri
 • Sprog og Motorik forløb i børnehusene med tale-sprog konsulenten 
 • Sparring med Team for børn og unge med Cerebral Parese, se mere i pjecen

Børn- og Ungeforvaltningen